Xingcode 3 Killer C++ Code


Memory Mezarlığı    Forumda Gereksiz Bulanan veya Artık İşlevi Olmayan Konuların Taşındığı Kategori ( Bi Fatiha Okumadan Geçmeyiniz :) )

Yazar: hasan3235    1 Yorum    271 Görüntüleme
Konu Kapalı

Paylaşım Tarihi: 02.02.2016, 20:35:51 #1
hasan3235 Delikanlı
Onaylı Uye
Status: Çevrimdışı Yorumları:127 Konuları:12 Kayıt Tarihi:24.12.2015 Rep Puanı: 16

Alın Size Xincode3 killer  c++ code 
Alıntıdır...
PBYTE FindStartOfFunc(PBYTE Addy)
{
   if (!Addy) return Addy;
   while (true) if (compare((PBYTE)"\x55\x8B\xEC", "xxx", Addy--)) return ++Addy;
}
PBYTE FindPush(PBYTE sig, PCHAR mask, DWORD dwBase, DWORD dwLen)
{
   if (!dwBase) return nullptr;
   BYTE PushSig[5] = { 0x68, 0, 0, 0, 0 };
   *(PDWORD)(&PushSig[1]) = FindSignature(sig, mask, dwBase, dwLen, 0);
   if (*(PDWORD)(&PushSig[1]) == NULL) return NULL;
   return (PBYTE)FindSignature(PushSig, "xxxxx", dwBase, dwLen, 0);
}
bool bTriggered = false, bSuccess = false;
void bypass()
{
   DWORD dwCShell = FindCShell();
   if (dwCShell != NULL)
   {
       PBYTE BypassSig = FindPush((PBYTE)"XIGNCODE", "xxxxxxxxx", dwCShell, 5000000);
       if (BypassSig != nullptr)
       {
           PBYTE BypassFunc = FindStartOfFunc(BypassSig);
           if (BypassFunc && !memcmp(BypassFunc, (PBYTE)"\x55\x8B\xEC", 3))
           {
               Wrt((PBYTE)BypassFunc, (PBYTE)"\xB0\x01\xC3", 3);
               bSuccess = true;
           }
       }
   }
   bTriggered = true;
}
cBreakpoint* bp = NULL;
PBYTE pcheck = 0;
LONG WINAPI ExceptionHandler(EXCEPTION_POINTERS* e)
{
   if (e->ExceptionRecord->ExceptionCode != EXCEPTION_SINGLE_STEP) return EXCEPTION_CONTINUE_SEARCH;
   if (e->ContextRecord->Eip == (DWORD)pcheck)
   {
       e->ContextRecord->Esp -= 4;
       *(PDWORD)(e->ContextRecord->Esp) = e->ContextRecord->Eip + 0x2;
       e->ContextRecord->Eip = e->ContextRecord->Edx;
       bypass();
       return EXCEPTION_CONTINUE_EXECUTION;
   }
   return EXCEPTION_CONTINUE_SEARCH;
}
void Start()
{
   Sleep(1000);
   AntiHWIDBan();
   while (pcheck == nullptr)
   {
       Sleep(30);
       pcheck = FindPush((PBYTE)"DIRECTSHOW\x00", "xxxxxxxxxx", (DWORD)GetModuleHandleA("Wolftü.bin"), 5000000);
   }
   pcheck -= 2;
   bp = new cBreakpoint(ExceptionHandler);
   bp->SetBP((DWORD)pcheck);
   while (!bTriggered) Sleep(1000);
   delete bp;
}
BOOL APIENTRY DllMain(HMODULE hModule, DWORD  ul_reason_for_call, LPVOID lpReserved)
{
   if (ul_reason_for_call == DLL_PROCESS_ATTACH)
   {
       //int iStaticModule = MessageBoxA(0, "Static CShell/Obj?", "", MB_YESNO);
       //if (iStaticModule == IDYES) Hook((PBYTE)GetProcAddress(GetModuleHandleA("kernel32"), "GetTempFileNameA"), (PBYTE)&xGetTempFileNameA, 5);
       HANDLE hThread = CreateThread(NULL, NULL, (LPTHREAD_START_ROUTINE)&Start, NULL, NULL, NULL);
       if (hThread != NULL) CloseHandle(hThread);
   }
   return TRUE;
}

Kullanıcı İmzası
nLq6BB.jpg
rZGvk1.png

Paylaşım Tarihi: 02.02.2016, 20:36:18 #2
ErdemMH .
Süper Üye
Status: Çevrimdışı Yorumları:647 Konuları:122 Kayıt Tarihi:10.12.2015 Rep Puanı: 224

Paylaşıldı.

Kullanıcı İmzası
tumblr_mwh8fc9NX81s0twoeo1_r3_400.gif

L15Y7b.jpg
Önceki Konu Sonraki Konu

Konu Kapalı
Aradığınızı Bulamadınız Mı ?

Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi