WOLFTEAM C++ HİLE KODLAMA


Wolfteam Pointer & Silah & Karakter Kodları    wolfteam pointer kodları,wolfteam silah kodları,wolfteam karakter kodları,güncel pointer kodlar,güncel 2017 pointerlar,güncel wolfteam kodları,wolfteam güncel pointer kodları, pointerler,

Yazar: TiqReGo    0 Yorum    485 Görüntüleme
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
Konu Kapalı

Paylaşım Tarihi: 20.05.2016, 18:52:20 #1
TiqReGo Yeğen
Onaylı Uye
Status: Çevrimdışı Yorumları:25 Konuları:15 Kayıt Tarihi:19.05.2016 Rep Puanı: 2

Merhaba Arkadaşlar Ben Sinyordes WT Şimdi Size Wolfteamda C++ Hile Kodlamayı Anlatacağım

1- C++ Da Empty project Oluşturun

2- Oluşturduğunuz Empty Project e Sağ Tıklayıp Proprites e Girin Ve Ordaki .exe yi .dll yapın

3- Yeniden Projenin ismine Sağ tıklayıp Yeni Ekle Kısmına Gelin Ve UI ye Girin Oradan Windows Aplication Oluşturun

4- En üste Bunları Ekleyin ; 
KOD:

Kod:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[align=center]#include <iostream>[/align]
[align=center]#include <windows.h>[/align]
[align=center]#include <stdio.h>[/align]
[align=center]#include <conio.h>[/align]
[align=center]#include <string>[/align]
[align=center]#include <fstream>[/align]
[align=center]#include <float.h>[/align]
[align=center]#include <tlhelp32.h>[/align]
[align=center]#include <tchar.h>[/align]


5- Altındaki kısmada Bunları Ekleyin ;
KOD:

Kod:
1
2
3
4
5
6
7
8
[align=center]using namespace System::IO;[/align]
[align=center]using namespace System::Diagnostics;[/align]
[align=center]using namespace System;[/align]
[align=center]using namespace System::ComponentModel;[/align]
[align=center]using namespace System::Collections;[/align]
[align=center]using namespace System::Windows::Forms;[/align]
[align=center]using namespace System::Data;[/align]
[align=center]using namespace System::Drawing;[/align]


6- Csh İçin Gerekli olan Kodumuzu Ekleyiniz ; 
KOD:

Kod:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
[align=center]DWORD ProcessExists(char *ProcessName)//ritorna processid del processo specificato, se inesistente->0[/align]
[align=center]{[/align]
[align=center]HANDLE hProcessSnap;[/align]
[align=center]PROCESSENTRY32 pe32;[/align]
[align=center]hProcessSnap = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0);[/align]
[align=center]pe32.dwSize = sizeof(PROCESSENTRY32);[/align]
[align=center]do[/align]
[align=center]{[/align]
[align=center]if(strcmp(ProcessName,pe32.szExeFile)==0)[/align]
[align=center]{[/align]
[align=center]DWORD ProcessId = pe32.th32ProcessID;[/align]
[align=center]CloseHandle(hProcessSnap);[/align]
[align=center]return ProcessId;[/align]
[align=center]}[/align]
[align=center]} while(Process32Next(hProcessSnap, &pe32));[/align]
[align=center]CloseHandle(hProcessSnap);[/align]
[align=center]return 0;[/align]
[align=center]}[/align]


7- Csh Kodumuzu Alın 

KOD:

Kod:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
[align=center]if (checkBox1->Checked == true)[/align]
[align=center]{[/align]
[align=center]timer1->Start();[/align]
[align=center]timer2->Stop();[/align]
[align=center] } [/align]
[align=center]else[/align]
[align=center]{[/align]
[align=center]  if (checkBox1->Checked == false)[/align]
[align=center]{[/align]
[align=center]timer1->Stop();[/align]
[align=center]timer2->Start();[/align]
[align=center][/align]
[align=center] } [/align]
[align=center]}[/align]


8- Name Esp kodlanmmış Halini Alın ; 
KOD:

Kod:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
[align=center]Name Esp Kodu[/align]
[align=center]{[/align]
[align=center]DWORD CSHELL;[/align]
[align=center]CSHELL = Convert::ToInt32(label1->Text);[/align]
[align=center]DWORD CSH;[/align]
[align=center]CSH = CSHELL + 0x352002; //Name esp[/align]
[align=center]HANDLE MemHandle = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, 0, ProcessExists("Wolfteam.bin"));[/align]
[align=center]int hızlıtara = 2251829620; [/align]
[align=center]WriteProcessMemory(MemHandle, (LPVOID(CSH)), &hızlıtara, 4, NULL);[/align]
[align=center]}[/align]
[align=center][/align]
[align=center][/align]
[align=center][/align]
[align=center]{[/align]
[align=center]DWORD CSHELL;[/align]
[align=center]CSHELL = Convert::ToInt32(label1->Text);[/align]
[align=center]DWORD CSH;[/align]
[align=center]CSH = CSHELL + 0x352002; //Name esp kapalı[/align]
[align=center]HANDLE MemHandle = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, 0, ProcessExists("Wolfteam.bin"));[/align]
[align=center]int hızlıtara = 2251829621; [/align]
[align=center]WriteProcessMemory(MemHandle, (LPVOID(CSH)), &hızlıtara, 4, NULL);[/align]
[align=center]}[/align]


9- SourceFiles Kısmına Sağ Tıklayıp Ekle Kısmından dllmain.cpp ekleyin Ve Onada Bunları Yazın ; 
KOD:

Kod:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
[align=center]#include <windows.h>[/align]
[align=center]extern int Main(); //tells compiler that function Main is located somewhere else.[/align]
[align=center][/align]
[align=center]void WINAPI MainThread( )[/align]
[align=center]{[/align]
[align=center]   //This function will run when we attach the DLL to the Game//[/align]
[align=center]   Main(); //located in Form1.cpp, This will load the form and display it[/align]
[align=center]  //We will Create our Main() function later. [/align]
[align=center][/align]
[align=center]}[/align]
[align=center][/align]
[align=center]BOOL WINAPI DllMain ( HMODULE hModule, DWORD dwReason, LPVOID lpvReserved )[/align]
[align=center]{[/align]
[align=center]   switch ( dwReason ) {[/align]
[align=center]       case DLL_PROCESS_ATTACH:[/align]
[align=center][/align]
[align=center]           DisableThreadLibraryCalls(hModule);[/align]
[align=center][/align]
[align=center]           if ( CreateThread(NULL, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE)MainThread, NULL, 0, NULL) == NULL ) {[/align]
[align=center]               return FALSE;[/align]
[align=center]           }[/align]
[align=center]           break;[/align]
[align=center]           [/align]
[align=center]       case DLL_PROCESS_DETACH:[/align]
[align=center]           break;[/align]
[align=center][/align]
[align=center]       case DLL_THREAD_ATTACH:[/align]
[align=center]           break;[/align]
[align=center][/align]
[align=center]       case DLL_THREAD_DETACH:[/align]
[align=center]           break;[/align]
[align=center]   }[/align]
[align=center]   return TRUE;[/align]
[align=center]}[/align]


10- Form Eklerken Yanında Oluşan MyForm.cpp Yede Bunu Ekleyin ; 
KOD:

Kod:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
[align=center]#include "MyForm.h"[/align]
[align=center][/align]
[align=center]//MyDLL is the name of your Project. If your Project is called [/align]
[align=center]//MapleHaxV1 you'll need to change MyDLL to using namespace MapleHaxV1[/align]
[align=center][/align]
[align=center][/align]
[align=center]using namespace Project7;[/align]
[align=center][/align]
[align=center][STAThreadAttribute][/align]
[align=center][/align]
[align=center]int Main()[/align]
[align=center]{[/align]
[align=center]   // Enabling Windows XP visual effects before any controls are created[/align]
[align=center]   Application::EnableVisualStyles();[/align]
[align=center]   Application::SetCompatibleTextRenderingDefault(false); [/align]
[align=center][/align]
[align=center]   // Create the main window and run it[/align]
[align=center]Application::Run(gcnew MyForm()); //Form1 is the name of the form created. [/align]
[align=center]   //if named different replace Form1 With the right form name.[/align]
[align=center]   return 0;[/align]
[align=center]}[/align]

Konu Kapalı


Aradığınızı Bulamadınız Mı ?

Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi