Visual Basic - Hazır Kodlar


Visual Basic ve .NET Framework    Visual Basic ve .NET Framework İle İlgili Paylaşım Kategorisi

Yazar: Game Master    0 Yorum    265 Görüntüleme
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy

Paylaşım Tarihi: 23.05.2016, 20:31:35 #1
Game Master Cezalı Üye
Cezalı Üye
Status: Çevrimdışı Yorumları:187 Konuları:77 Kayıt Tarihi:24.04.2016

Titreyen Form
Private Sub Form_Load()
Timer1.Interval = 22
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
Form1.Top = Form1.Top + 50
Form1.Top = Form1.Top - 50
Form1.Left = Form1.Left - 50
Form1.Left = Form1.Top + 50
End Sub


Formu Yuvarlatma

Private Sub Form_Load()
Dim hr&, dl&
Dim usew&, useh&
usew& = Me.Width / Screen.TwipsPerPixelX
useh& = Me.Height / Screen.TwipsPerPixelY
hr& = CreateEllipticRgn(55, -20, usew, useh)
dl& = SetWindowRgn(Me.hWnd, hr, True)
End Sub

Her Koseden Program Kapatma
Private Sub Cmd1çıkış_Click()
Do Until Form1.Height = 405 And Form1.Width = 1680
Form1.Height = Form1.Height - 1
Form1.Width = Form1.Width - 1
Loop
Unload Me
End Sub
Private Sub Form_Load()
Form1.Caption = "Form Move"
Form1.Height = 0
Form1.Width = 1680
Timer1.Interval = 200
Timer1.Enabled = True
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
On Error Resume Next
For x = 0 To Form1.Height + 2000
Form1.Height = x
Next x
For y = 100 To Form1.Width + 1500
Form1.Width = y
Next y
Timer1.Enabled = False
End Sub

Yanip Sonen Label

Private Sub Command1_Click()
For X = 1 To 5000: DoEvents: Next X
label1.ForeColor = vbRed
For X = 1 To 5000: DoEvents: Next X
label1.ForeColor = vbBlue
For X = 1 To 5000: DoEvents: Next X
label1.ForeColor = vbGreen
For X = 1 To 5000: DoEvents: Next X
label1.ForeColor = vbRed
End Sub
Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
For X = 1 To 5000: DoEvents: Next X
label1.ForeColor = vbRed
For X = 1 To 5000: DoEvents: Next X
label1.ForeColor = vbBlue
For X = 1 To 5000: DoEvents: Next X
label1.ForeColor = vbGreen
For X = 1 To 5000: DoEvents: Next X
label1.ForeColor = vbRed
End Sub
Private Sub label1_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
For X = 1 To 5000: DoEvents: Next X
label1.ForeColor = vbRed
For X = 1 To 5000: DoEvents: Next X
label1.ForeColor = vbBlue
For X = 1 To 5000: DoEvents: Next X
label1.ForeColor = vbGreen
For X = 1 To 5000: DoEvents: Next X
label1.ForeColor = vbRed

Etrafa Carpan Top

Private Sub Command1_Click()
End
End Sub
Private Sub topa_Click()
End Sub
Private Sub xgeri_Timer()
topa.Left = topa.Left - 100
If topa.Left < 0 Then
xileri.Enabled = True
xgeri.Enabled = False
End If
End Sub
Private Sub xileri_Timer()
topa.Left = topa.Left + 100
If topa.Left > 13000 Then
xileri.Enabled = False
xgeri.Enabled = True
End If
End Sub
Private Sub ygeri_Timer()
topa.top = topa.top - 100
If topa.top < 0 Then
yileri.Enabled = True
ygeri.Enabled = False
End If
End Sub
Private Sub yileri_Timer()
topa.top = topa.top + 100
If topa.top > 9000 Then
yileri.Enabled = False
ygeri.Enabled = True
End If
End Sub

Ctrl-Alt-Delete ve Ctrl-Esc tus kombinasyonlarinin calismasini iptal etme

Private Declare Function SystemParametersInfo Lib _
"user32" Alias "SystemParametersInfoA" (ByVal uAction _
As Long, ByVal uParam As Long, ByVal lpvParam As Any, _
ByVal fuWinIni As Long) As Long
Sub CtrlAltDeleteKapat(Kapali As Boolean)
Dim X As Long
X = SystemParametersInfo(97, Kapali, CStr(1), 0)
End Sub
Ctrl-Alt-Delete kombinasyonunu kapatmak için:
Call CtrlAltDeleteKapat(True)
Ctrl-Alt-Delete kombinasyonunu açmak için:
Call CtrlAltDeleteKapat(False)

Formu Yakip Söndürme

Private Sub Timer1_Timer()
If Me.Visible = True Then
Me.Visible = False
Else
Me.Visible = True
End If
End Sub
Private Sub Command1_Click()
Timer1.Interval = 1000
End Sub

Formu Kaydirma

Private Sub Command1_Click()
Do Until Form1.Top = Screen.Height
Form1.Top = Form1.Top + 1
Loop
Unload Me
End Sub

Ekran Koruyucu

Public Sub drawcircle()
Dim red As Integer 'declare all varibles
Dim blue As Integer
Dim green As Integer
Dim xPos As Integer
Dim yPos As Integer
red = 255 * Rnd '
randomize red color
blue = 255 * Rnd 'randomize blue color
green = 255 * Rnd '
randomize green color
xPos = ScaleWidth / 2
yPos = ScaleHeight / 2
radius = ((yPos * 0.99) + 1) * Rnd
Circle (xPos, yPos), radius, RGB(red, blue, green)
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
Call drawcircle
End SubDİĞER KODLAR SONRA GELECEKTİR


SİLİNDİ...


Aradığınızı Bulamadınız Mı ?

Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi