Vb.net Resim Göstermek İçin Bi UserControl


Visual Basic ve .NET Framework    Visual Basic ve .NET Framework İle İlgili Paylaşım Kategorisi

Yazar: Dark Hack    0 Yorum    139 Görüntüleme

Paylaşım Tarihi: 15.05.2016, 23:42:58 #1
Dark Hack Cezalı Üye
Cezalı Üye
Status: Çevrimdışı Yorumları:217 Konuları:52 Kayıt Tarihi:08.05.2016

'Yeni bir user control oluşturun adını imageresize yapın ve aşağıdaki componentleri içine ekleyin...
'-> 1 adet textbox
'-> 1 adet image
'----------------------------------------------------------------------------------------------------
'-> text1 In visible özelliğini False yapın
'->image1 In stretch=True , Height=3000 , Width=4000, Left=0, top= 0
'->imageresize width=90 , height=90, backstyle=Transparent

'Kod:
'------------------------------------------------------------------------------------------------------

Private Sub Text1_Change()
If Text1.Text <> "" Then
Image1.Picture = LoadPicture(Text1.Text)
End If
boyutlandır
End Sub
Private Sub UserControl_Initialize()
boyutlandır
End Sub
Public Property Get resim() As String
resim = Text1.Text
End Property
Public Property Let resim(ByVal vNewValue As String)
Text1.Text = vNewValue
End Property
Private Sub boyutlandır()
Image1.Stretch = False
If Image1.Width > UserControl.Width / 1000 Then
If Image1.Height > UserControl.Height / 1000 Then
If Image1.Width / Image1.Height > UserControl.Width / UserControl.Height Then
a = Image1.Width / UserControl.Width
Image1.Stretch = True
Image1.Width = Image1.Width / a
Image1.Height = Image1.Height / a
Else
b = Image1.Height / UserControl.Height
Image1.Stretch = True
Image1.Width = Image1.Width / b
Image1.Height = Image1.Height / b
End If
Else
c = Image1.Width / UserControl.Width
Image1.Stretch = True
Image1.Width = Image1.Width / c
Image1.Height = Image1.Height / c
End If
Else
If Image1.Height > UserControl.Height / 1000 Then
If Image1.Width / Image1.Height > UserControl.Width / UserControl.Height Then
d = Image1.Width / UserControl.Width
Image1.Stretch = True
Image1.Width = Image1.Width / d
Image1.Height = Image1.Height / d
Else
e = Image1.Height / UserControl.Height
Image1.Stretch = True
Image1.Width = Image1.Width / e
Image1.Height = Image1.Height / e
End If
Else
f = Image1.Width / UserControl.Width
Image1.Stretch = True
Image1.Width = Image1.Width / f
Image1.Height = Image1.Height / f
End If
End If
Image1.Top = (UserControl.Height - Image1.Height) / 2
Image1.Left = (UserControl.Width - Image1.Width) / 2
End Sub
Önceki Konu Sonraki Konu

Aradığınızı Bulamadınız Mı ?

Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi