VB. İle Not Defteri Yapmak


Visual Basic ve .NET Framework    Visual Basic ve .NET Framework İle İlgili Paylaşım Kategorisi

Yazar: Azrail    1 Yorum    185 Görüntüleme

Paylaşım Tarihi: 02.02.2016, 19:32:18 #1
Azrail Because.
Süper Üye
Status: Çevrimdışı Yorumları:535 Konuları:55 Kayıt Tarihi:24.01.2016 Rep Puanı: 75

Merhaba Arkadaşlar Tamamen Kendi Yazımdır....

Arkadaşlar İlk Olarak Forumun üstüne Şunları Ekliyoruz

Textbox

Toolstrip

Statusstrip

colordialog

fontdialog

openfiledialog

savefiledialogKodlarımız Aşağıdadır Arkadaşlar.....


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

// dosya okuma ve kaydetme işlemleri için bunu eklememiz gerekiyor.
using System.IO;

namespace denemenotdefteri
{
   public partial class Form1 : Form
   {
       public Form1()
       {
           InitializeComponent();
       }

       // form açılırken num lock, caps lock, hizalamalar
       // ve sözcük kaydırma durumlarını kontrol et.
       private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
       {
           lblNUM.Text = Console.NumberLock ? "NUM" : "";
           lblCAPS.Text = Console.CapsLock ? "CAPS" : "";

           btnKelimeKaydır.Checked = textBox1.WordWrap;
           btnGeriAl.Enabled = textBox1.CanUndo;
           btnYinele.Enabled = textBox1.CanUndo;

           btnSola.Checked = textBox1.TextAlign == HorizontalAlignment.Left;
           btnSaga.Checked = textBox1.TextAlign == HorizontalAlignment.Right;
           btnOrtala.Checked = textBox1.TextAlign == HorizontalAlignment.Center;

           btnKes.Enabled = textBox1.SelectedText.Length > 0;
           btnKopyala.Enabled = textBox1.SelectedText.Length > 0;
           btnYapıştır.Enabled = Clipboard.GetText().Length > 0;
       }

       // metin içeriği değiştiğinde geri alınabilirlik durumunu kontrol et.
       private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
       {
           btnGeriAl.Enabled = textBox1.CanUndo;
           btnYinele.Enabled = textBox1.CanUndo;
       }

       // seçili metni keser
       private void btnKes_Click(object sender, EventArgs e)
       {
           textBox1.Cut();
       }

       // seçili metni kopyalar
       private void btnKopyala_Click(object sender, EventArgs e)
       {
           textBox1.Copy();
       }

       // panodaki metni seçilen yere yapıştırır.
       private void btnYapıştır_Click(object sender, EventArgs e)
       {
           textBox1.Paste();
       }

       // son değişikliği geri alır.
       private void btnGeriAl_Click(object sender, EventArgs e)
       {
           textBox1.Undo();
       }

       // yineleme işlemi:
       // text box yapılan sadece bir değişikliği geri alabildiği için
       // yapılan değişikliği geri alma işlemini geri alır,
       // dolayısıyla önceki haline döner.
       private void btnYinele_Click(object sender, EventArgs e)
       {
           textBox1.Undo();
       }

       // seçili metin varsa kes, kopyala, yapıştır butonlarını kullanılabilir yap.
       private void textBox1_Click(object sender, EventArgs e)
       {
           btnKes.Enabled = textBox1.SelectionLength > 0;
           btnKopyala.Enabled = textBox1.SelectionLength > 0;
           btnYapıştır.Enabled = Clipboard.GetText().Length > 0;
       }

       // metni sola hizala
       private void btnSola_Click(object sender, EventArgs e)
       {
           textBox1.TextAlign = HorizontalAlignment.Left;

           btnSola.Checked = true;
           btnSaga.Checked = false;
           btnOrtala.Checked = false;
       }

       // metni ortaya hizala
       private void btnOrtala_Click(object sender, EventArgs e)
       {
           textBox1.TextAlign = HorizontalAlignment.Center;

           btnSola.Checked = false;
           btnSaga.Checked = false;
           btnOrtala.Checked = true;

       }

       // metni sağa hizala
       private void btnSaga_Click(object sender, EventArgs e)
       {
           textBox1.TextAlign = HorizontalAlignment.Right;

           btnSola.Checked = false;
           btnSaga.Checked = true;
           btnOrtala.Checked = false;

       }

       // sözcük kaydırı aktif/deaktif et
       private void btnKelimeKaydır_Click(object sender, EventArgs e)
       {
           textBox1.WordWrap = !textBox1.WordWrap;
           btnKelimeKaydır.Checked = textBox1.WordWrap;
       }

       // basılan keylere göre caps lock ve num lock durumlarını güncelle
       private void textBox1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
       {
           lblCAPS.Text = Console.CapsLock ? "CAPS" : "";
           lblNUM.Text = Console.NumberLock ? "NUM" : "";
       }

       // yazı rengini ayarlamak için renk dialoğunu açar
       private void btnYazıRengi_Click(object sender, EventArgs e)
       {
           if (colorDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
           {
               textBox1.ForeColor = colorDialog1.Color;
           }
       }

       // zemin rengini ayarlamak için renk dialoğunu açar
       private void btnZeminRengi_Click(object sender, EventArgs e)
       {
           if (colorDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
           {
               textBox1.BackColor = colorDialog1.Color;
           }
       }

       // yazı tipini ayarlamak için yazı tipi diaolğunu açar.
       private void btnYaziTipi_Click(object sender, EventArgs e)
       {
           try
           {
               // dialoğun açılıştaki fontu metin kutusunun fontu olsun
               fontDialog1.Font = textBox1.Font;

               // yazı seçilip ok denildikten sonra yazı tipini metne uygula
               if (fontDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
               {
                   textBox1.Font = fontDialog1.Font;
                   // seçilen rengi de yazı rengine uygula
                   textBox1.ForeColor = fontDialog1.Color;
               }
           }
           catch (Exception ex)
           {
               MessageBox.Show(ex.Message);
           }
       }

       // yeni döküman
       private void btnYeni_Click(object sender, EventArgs e)
       {
           // kendisinin bir kopyasını çalıştırır.
           System.Diagnostics.Process.Start(Application.ProductName);
       }

       // dosya_adı değişkeni dosya açma kaydetme işlemlerinde kullanılacak
       string dosya_adı = null;

       // dosya açma işlemi
       private void btnAç_Click(object sender, EventArgs e)
       {
           // eğer dosya açma dialoğunda dosya seçilmiş ve tamam denilmiş ise
           if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
           {
               // dosya adı seçilen dosya olacak.
               dosya_adı = openFileDialog1.FileName;

               // seçilen dosya ile programımız arasına bir boru hattı açıyoruz
               StreamReader sr = new StreamReader(
                  openFileDialog1.FileName,
                  Encoding.GetEncoding(1254) // Türkçe dil kodu
                  );

               // borudan dosyayı sonuna kadar okuyoruz.
               textBox1.Text = sr.ReadToEnd();

               // sonra boruyu kapatıyoruz.
               sr.Close();

               // formun başlığına dosya adını ekliyoruz.
               this.Text = "BMYO Not Defteri [" + dosya_adı + "]";
           }
       }

       // farklı kaydetme işlemi
       private void farklıKaydetToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
       {
           // eğer dosya açma dialoğunda dosya seçilmiş ve tamam denilmiş ise
           if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
           {
               // dosya adı seçilen dosya olacak.
               dosya_adı = saveFileDialog1.FileName;

               // kaydetme işlemine git
               btnKaydet_ButtonClick(null, null);
           }
       }

       // kaydetme işlemi
       private void btnKaydet_ButtonClick(object sender, EventArgs e)
       {
           // eğer ilk defa kaydetmek istiyorsak dosya adı için farklı kaydeti çalıştır
           if (dosya_adı == null)
           {
               // farklı kaydete git
               farklıKaydetToolStripMenuItem_Click(null, null);
           }
           else
           {
               // daha önce kaydetmiş isek elimizde zaten bir dosya adı var,
               // yapılan değişiklikler önceki dosyanın üzerine yazılacak.

               // programımız ile diskteki dosya arasına bir boru hattı açıyoruz.
               StreamWriter sw = new StreamWriter(
                  dosya_adı, false,
                  Encoding.GetEncoding(1254)); // Türkçe dil kodu

               // borudan tüm bilgiyi diskteki dosyaya akıtıyoruz.
               sw.Write(textBox1.Text);

               // sonra boruda kalan bilgiyi de silkeliyoruz.
               sw.Flush();

               // sonra boruyu kapatıyoruz.
               sw.Close();

               // formun başlığına dosya adını ekliyoruz.
               this.Text = "Deneme Defter [" + dosya_adı + "]";
           }

       }
   }
}

Emeğe Saygı......

Kullanıcı İmzası
En Karanlık Gece Bile Sona Erer ve Güneş Yeniden Doğar.


Adama Adam Gibi Davranırız.

Keşke Mallara Zam Gelsede Kendilerini Ucuza Satmasalar.


Paylaşım Tarihi: 02.02.2016, 19:34:02 #2
cevdetonurwtm Delikanlı
Onaylı Uye
Status: Çevrimdışı Yorumları:71 Konuları:15 Kayıt Tarihi:26.12.2015 Rep Puanı: 0

Yararlı eyw
Önceki Konu Sonraki Konu

Aradığınızı Bulamadınız Mı ?

Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi