vb bütün kodlar kullanımı


Eğlence-Muhabbet Bölümü    Eğlencenin dibine vuracağımız yer , tamda burası :D

Yazar: Emir Official    0 Yorum    188 Görüntüleme
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy

Paylaşım Tarihi: 26.03.2016, 17:36:45 #1
Emir Official Cezalı Üye
Cezalı Üye
Status: Çevrimdışı Yorumları:100 Konuları:43 Kayıt Tarihi:25.03.2016

Watch Window : Debug modda Debug - Add Watch menüleri ile eklenen değişkenlerin değişiminin izlemesini sağlar

Call Stack : Aktif olan prosedür çağrılarının listesini gönderir

Project Explorer : Projedeki dosyaları görüntüler ( Ctrl + R )

Project Window : Properties penceresini görüntüler

Form Layout Window : Layout peceresini görüntüler

Property Pages : Özellikleri topluca değiştirme imkanı verir ( F4 )

Table : Diyagram pencerelerini görünür kılar. Query, View ve veritabanı tasarım pencerelerinde kullanılır

Show Panes : Query ve View tasarım pencerelerindeki kısımları görüntüler

Zoom : Diyagram penceresini belirtilen oranlarda görüntüler

Toolbox : Toolbox penceresini görüntüler

Color Palet : Renk penceresini görüntüler

Data View Window : Data view penceresini görüntüler

Toolbars : Araç çubuklarını göste

Project Mönüsü

Add Form : Projeye form eklenir

Add MDI Form : Projeye MDI form eklenir

Add Module : Projeye Module eklenir

Add Class Module : Projeye Class Module eklenir

Add User Control : Projeye kullanıcı kontrolü eklenir

Add Property Page : Oluşturlan ActiveX için Property Page eklenir

Add User ******** : ActiveX dökümanı eklenir

Add DHTML Page : Dinamik HTML uygulamalarına dinamik HTML sayfası eklenir

Add Data Report : Veritabanı uygulamalarına Data Report eklenir

Add WebClass : Int. Information Server uygulamalarına WebClass nesnesi eklenir

Add Microsoft UserConneciton : UserConneciton nesnesi eklenir

More ActiveX Designers : Kullanılabilecek ActiveX tasarımlarını listeler

Add File : Hazır modül, form, sınıf modülleri dosyalar gibi
bileşenleri eklenir

Remove : Seçili olan dosyayı projeden çıkarır

References : Nesne kütüphanelerinden nesneler eklenir

Components
 : ToolBox’a yeni kontroller eklenir ( Ctrl + T )

Project Properties : Proje ile ilgili özellikler ayarlanır

Format Mönüsü

Align : Form üzerindeki kontrolleri aynı hizaya getirir

Lefts : Kontrollerin sol taraflarını hizalar

Centers : Kontrollerin merkez noktalarını hizalar

Rights : Kontrollerin sağ taraflarını hizala

Tops
 : Kontrollerin üst taraflarını hizalar

Middles : Kontrollerin üst üste getirerek orta kısımlarını hizalar

Bottoms : Kontrollerin alt taraflarını hizalar

To Grid : Kontrollerin form üzerinde noktalarla göre hizalanır

Make Same Size : Form üzerindeki kontrolleri aynı boyuta getirir

Width/Height : Kontrolleri aynı genişliğe / yüksekliğe ayarlar

Both : Kontrolleri aynı yükseklik ve genişliğe ayarlar

Size to Grid : Kontrollerin köşe ve kenar çizgilerini gridlerle çakıştırır

Horizontal Spacing : Kontrollerin arasındaki yatay boşluğu ayarlar

Make equal : Kontrollerin arasındaki yatay boşlukları eşitler

Increase/Decrease : Kontrollerin arasındaki yatay boşlukları artırır/azaltır

Remove : Kontrollerin arasındaki yatay boşlukları tamamen kaldırır

Vertical Spacing : Kontrollerin arasındaki dikey boşluğu ayarlar

Make Equal : Kontrollerin arasındaki dikey boşlukları eşitler

Increase/ Decrease : Kontrollerin arasındaki dikey boşlukları artırır/azaltır

Remove : Kontrollerin arasındaki dikey boşlukları tamamen kaldırır

Center In Form : Form üzerindeki kontrolleri formun ortasına koyar

Order : Form üzerindeki kontroller üst üste ise sıralarını değiştirir

Bring to Front : Alttaki kontrollü üste alır

Send to Back : Üstteki kontrollü alta alır

Lock Controls : Kontrollerin form üzerindeki yerlerini sabitler

Debug Mönüsü

Step Into : Programı adım adım çalıştır ( F8 )

Step Over : Prosedür çağrıları halinde adım adım çalıştırılır

Run To Cursor : Programı yeniden başlatarak imlecin olduğu kısma kadar işletir

Add Watch : Program çalışırken izlenecek değişkenler eklenir

Watch Expression : İfadenin değerini gösterir

Break When Value True : Değişkenin değeri sıfırdan farklı ise program durur

Breake When Value Changes : Değişkenin değeri değiştiğinde program durur

Edit Watch : Add Watch ile eklenen değişkenleri siler veya değiştirir

Quick Watch : Seçilen değişkenin veya işlemin o andaki değerini gösterir

Toggle Breakpoint : Programın BreakPoint bulunan koda kadar çalıştırır

Clear All Breakpoints : Tüm durdurma noktalarını siler

Set Next Statement : Durdurulma noktasından sonra çalıştırılabilir ilk komutu seçer

Show Next Statement : Durdurulma noktasından sonra çalıştırılacak ilk komutu gösterir

Run Mönüsü

Start : Programı çalıştırır ( F5 )

Start With Full Compile : Projenin tamamını kontrol ettikten sonra çalıştırır

Break : Çalışmakta olan programı geçici olarak durdurur (Ctrl + Break)

End : Çalışan bir programın çalışmasını sona erdirir

ReStart : Geçici olarak durdurulmuş programın çalışmasını baştan başlatır

Tools Mönüsü

Add Procudure : Projeye; fonlsiyon, alt program, olay ve özellik eklenir

Menü Editor : Mönü tasarımı yapılır ( Ctrl + E )

Options : Çalışılan pencerelerle ilgili özellikler değiştirilir

Auto Syntax Check : Kodları yazılışını otomatik olarak kontrol eder

Require Variable Declaration : Değişkenleri tanımlama mecburiyeti getirir

Auto List Members : Kodlamada kontrol özelliklerini otomatik olarak tamamlar

Auto Quick Info : Fonksiyon parametrelerini otomatik olarak tamamlar

Auto Data Tips : Debug moda bir değişkenin üzerinde mouse ile durulduğunda değişkenin değerini gösterir

Editor Format : Kod penceresinin renk ve font özellikleri ayarlanır

Add-Ins Mönüsü

Add-In Manager : Yardımcı uygulama ekleme penceresi

Load On StartUp : Visual Basic çalıştırıldığında yardımcı programı otomatik olarak yükler

Değişkenler ( Variables )

Sitemize kayıtlı değilseniz linkleri görebilmeniz İçin Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Değişkenlere İsim Verme Kuralları

Uzunluk 255 karaktere kadardır

İlk karakter bir harf olmalıdır

Sonraki karakterler, harf, rakam ya da alt çizgi (_) sembolü olabilir

Harflerin büyük yada küçük harf olmasının önemi yoktur

İçerisinde +, - , boşluk , /, … gibi karakterler bulunmamalıdır

Akılda kalabilecek anlamlı isimler olmadır

Değişkenlerin Tanımlanması


Tools > Options > Editor >
 Require Variable Declaration seçeneği seçili değil ise Visual Basic içerisinde tanımlanmayan değişkenler Variant tip olarak kullanılır. Seçili ise tüm değişkenlerin deklare edilmesi zorunluluğu getirilmiş olur. Ayrıca Form yada Modülün (General)(Declaration) kısmına Option Explicit yazıldığında tanımlanmamış değişkenler kabul edilmeyecektir. Variant tip değişkenler gereksiz hafıza kullanımına neden olur.

Form (General)(Declaration) bölümünde tanımlanan değişkenler o forma ait alt yordamlarda, modül (General)(Declaration) bölümünde tanımlanan değişkenler ise o modüle ait alt yordamlarda kullanılır. Form, Module ya da Class bünyesinde değişken ve tip tanımlamaların bulunduğu kısım 64 KB'tan uzun olamaz.

Dim ile değişken tanımlama : Bir form yada bir yordam içerisinde kullanılacak değişkenlerin tanımlanmasında kullanılır.

Dim Ad As String * 12 ‘ Ad değişkeni String olarak saklanır

12 karakterlik yer ayrılır

Dim Yas As Integer ‘ Yas değişkeni Integer olarak saklanır

Dim İlk ‘ İlk değişkeni Variant olarak saklanır

Dim İlk As String, Son As String 

Dim İlk, Son, Orta As String ‘ İlk, Son değişkeni Variant 

Orta değişkeni String

Dim ButonYeni As CommandButton ‘ Yeni bir denetim tanımlamak
Global ile değişken tanımlama : Modül düzeyinde tanımlama. Projenin tamamında kullanılabilir.

Global Sehir As String

Global Nufus As Double


Private ile değişken tanımlama : Form ve modül düzeyinde tanımlama. Tanımlı olduğu form ya da modül içerisinde kullanılabilir.Private Sehir As String 

Public ile değişken tanımlama : Modül düzeyinde tanımlama.

Public Sehir As String 

Static değişken tanımlama : Alt yordamlar içerisinde deklare edilen yerel değişkenlerin; almış oldukları değerlerin alt yordamın tekrar çağrılmasında korunmasını sağlamak için kullanılır. Bir yordam Static olarak tanımlanırsa içerisindeki tüm değişkenler Static olur.Static GecenOgrenciSayısı As Integer

Static Function Toplam ( AA As Integer, BB As Integer )Dizi değişken tanımlama : Bir bilgi birden fazla değer taşıyorsa bu bilginin tanımlanmasında kullanılır. Dizi değişkenlerin 0 ‘dan değil 1 ‘den başlamasını isteniyorsa (General)(Declaration) kısmına Option Base 1 yazıldığında değişkenler 1’ den başlayacaktır. Diziler alt yordamlarda argüman olarak kullanılabilir.

Dim Oda_No( ) As Integer ‘ Dinamik dizi 

Dim Oda_No(255) As Integer ‘ Statik dizi 256 Integer içerir

Dim Oda(100) As String ‘ 0 ile 100 arasında sınırlı

Dim Not(25 To 50) As Integer ‘ 25 ile 50 arasında sınırlı


Çok boyutlu dizi değişkenlerin tanımlanması

Dim Boyut(1 To 2, 1 To 3)Dizi elemanları Boyut(1,1) Boyut(1,2) Boyut(1,3)

Boyut(2,1) Boyut(2,2) Boyut(2,3)


ReDim ile dizilerin boyutunu değiştirme : Dinamik bir dizinin boyutunu belirler. Alt yordam içerisinde kullanılır. ReDim ile dinamik olarak açılan dizilerin isleri bitince Erase komutu ile silinmesi kullanılan belleği azaltır. Preserve deyimi ile yeni boyutlandırma yapılırken eski bilgiler saklanır. Bu şekilde boyut değiştirmede dizinin sadece son boyutu değiştirilebilir.

Dim Arrayy() ‘ Dinamik bir dizi

ReDim Arrayy(120,120) ‘ Dizi yeniden boyutlandırılıyor 

ReDim Arrayy(12,12) ‘ Dizinin boyutu küçültülüyor

ReDim Preserve Arrayy(12,14) ‘ Önceki değerler saklanarak dizi boyutu
artırılıyor
Erase ile dizilerin silinmesi : Bir veya daha fazla diziyi siler. Dinamik dizilerde ayrılan hafıza serbest kalırken statik dizilerde alan saklanır.

Erase Arrayy () ‘ Dizi ve bilgilerini siler

Def ile değişken tanımlama : Değişken adının ilk karakterine göre tanımlama yapılmasını bir harf yada harf aralığı belirterek sağlar. Form ve modüllerin (General)(Declaration) kısmında kullanılır.

DefStr String

DefInt Integer

DefLng Long

DefSgn Single

DefDbl Double

DefCur Currency

DefVar Variant

DefBool Boolean

DefByte Byte

DefDate Date

DefObj ObjectDefStr A ‘ A ile başlayan değişkenler String

DefInt M-R ‘ M - R aralığındaki harfler ile başlayan değişkenler Integer 


Const : Bunlar program içinde değeri değiştirilemeyen sabitlerdir. Visual Basic içinde tanımlanmış sabitleri mönüden Add-Ins > Add_Ins Manager ile API Viewer çalıştırılarak WIN32API.TXT dosyasından okunabilir.Const SbtVar = 3326

Public Const SbtString = "Merhaba"

Private Const SbtInt As Integer = 2
Declare ile API fonksiyonlarını tanımlamak : DLL ‘ler içerisinde bulunan API fonksiyonları program içerisinde kullanılmadan önce declare ile (General)(Declaration) kısmında tanımlanırlar.Declare Sub GetSystemInfo Lib “Kernel32” (lpSystemInfo As SYSTEM_INFO)

Declare Function GetMenu Lib “User32” (ByVal hnwd As Long) As Long
Enum ... End Enum : [b]Enumerated tip yani numaralandırılmış birkaç değer alabilen veri tiplerinin tanımlandırılmasında kullanılır. Properties penceresi içerisinde listelenir.

Enum Hiza ‘ Numaralanmış hiza tanımlaması

[Sola Dayalı] ‘ 0 değeri

[Ortada] ‘ 1 değeri

[Sağa Dayalı] ‘ 2 değeri

End Enum
Set ile bir nesne değişkenine değer atamak : Bir kontrolü değişkene atayarak kontrol üzerinde işlem yapılabilmesini sağlar.

Set TKutu = Text1 
TKutu.Text = “Deneme”


Nümerik değişkenler ilk kullanıldıklarında sıfır değeri alır

Variant değişkenler ilk oluşturulduklarında boştur

Single değişkenler 7 hane duyarlıdır sonrası yuvarlatılır

Variant değişken değişkenler içerisinde en yavaş olanıdır

Döngü sayaçları için Long ya da Variant yerine integer kullanmak programı hızlandır

Integer bir değişkene kesirli sayılar tam sayıya dönüştürülerek atanır

Tarih bilgileri “#” arasında verilir

Türler Arası Dönüşüm 

CStr : Matemetiksel değişkeni String değişkene dönüştürür

Sonuc = CStr(638.424) ‘ Sonuc = "638.424"


CInt : Matemetiksel değişkeni yuvarlayarak Integer değişkene dönüştürür

Sonuc = CInt(5,5) ‘ Sonuc = 6


CLng : Matemetiksel değişkeni Long değişkene dönüştürür

Sonuc = CLng(35327,35) ‘ Sonuc = 35327

CCur : Matemetiksel değişkeni Currency değişkene dönüştürür

Sonuc = CCur(2096,529176) ‘ Sonuc = 2096,5292CSng : Matemetiksel değişkeni Single değişkene dönüştürür

Sonuc = CSng(86.4421125) ‘ Sonuc = 86.44211

CDbl : Matemetiksel değişkeni Double değişkene dönüştürür

Sonuc = CDbl(12,345) ‘ Sonuc = 12345

Sonuc = CDbl(12345) ‘ Sonuc = 12345

CVar : Matemetiksel değişkeni Variant değişkene dönüştürür

Sonuc = Cvar(223 & “000”) ‘ Sonuc = 223000

CBool : Matemetiksel değişkeni Boolean değişkene dönüştürür

Sonuc = CBool(12 < 5) ‘ Sonuc = False

CByte : Matemetiksel değişkeni Byte değişkene dönüştürür

Sonuc = CByte(12 > 7) ‘ Sonuc = 1

CDate : Matemetiksel değişkeni Date değişkene dönüştürürSonuc = CDate(1) ‘ Sonuc = 12/31/1899[/b]


Aradığınızı Bulamadınız Mı ?

Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi