Teknoloji Nedir?


Mobil Cihazlar   

Yazar: BlueWekters    0 Yorum    94 Görüntüleme
  • 0 Oy - 0 Yüzde

Paylaşım Tarihi: 27.04.2016, 17:20:57 #1
BlueWekters ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮
Cezalı Üye
Status: Çevrimdışı Yorum Sayısı:275 Konu Sayısı:140 Üyelik Tarihi:20.02.2016

Teknoloji nedir?
Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aygıtları kapsayan linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. , uygulama linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. .
Teknoloji ayrıca, bir linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  dalıyla ilgili linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgidir.  Teknolojinin Latince karşılığı "Technoslogos" dur, "techne" yapmak, "logos"  da bilmek anlamına gelmektedir. Alet ve edevat yapılması için gerekli olan bilgi ve yeteneği ifade etmektedir.
Teknolojinin Önemi
Sanayinin en belirgin öğesi teknoloji üretebilmektir. linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  teknoloji üretip, bilgiyi linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  tasarlamada kullanabildiği ölçüde linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  üstünlüğünü, savunmada da caydırıcılığı sağlayabilir. Bu yüzden linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  üretilmesi ülkelerin gelişimi ile doğru orantılıdır.
Teknoloji' nin ingilizcesi
n. technology, technic
Dış bağlantılar
linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.
Köken: Fransızca

Teknoloji ne demek? (Ekonomi)
(Technology) Yeni mal, hizmet üretimi veya linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  süreçlerinin, yönetim metodlarmın bulunmasına, geliştirilmesine ya da pratik sorunların çözümüne yönelik uygulamalı teknik bilgiler bütünü. Teknoloji, yenilikler veya buluşlar biçiminde kendini gösterir. 0 bakımdan teknoloji temel bilimlerin uygulamalı yönünü oluşturur. Bazı buluşların ortaya çıkması tesadüflere bağlı olsa da teknoloji esas olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonucunda elde edilmektedir.
Bu bakımdan Temel Bilimlerdeki gelişmeler teknoloji için ana kaynak durumundadır. Kuşkusuz Temel Bilimlerle ilgili tüm bilgilerin uygulamada kullanılması gerekmez. Bunların ancak bir kısmından teknoloji üretilmesinde yararlanılabilir. Bununla birlikte, mevcut teknik bilgiler ilerki teknik buluşlar için kaynak rolü oynarlar. Belirtmek gerekir ki günümüzdeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin temel amacı gelişmiş ülkelerde kıt olan emek faktörü yerine sermaye faktörünü ikame edecek teknolojiler üretme ye yöneliktir.
Buna "uyarılmış" teknolojik gelişme teorisi adı verilebilir. Nitekim, sanayileşmiş ülkelerde üretilen teknolojilerin ana niteliğinin emek - tasarrufu - sağlayan (sermaye - kullanan) biçimde olmasının nedeni budur. Teknolojik gelişme toplumsal ve ekonomik değişmenin başlıca nedenlerinden birisidir. Hızlı teknoloji, toplumun ekonomik ve sosyal yapısının da hızla değişmesine neden olur. Teknolojik değişme aynı zamanda iktisadi kalkınmanın temel kaynaklarından birisidir.
O bakımdan gerek gelişmekte olan ülkeler, gerekse gelişmiş ülkeler ekonomik verimliliklerini yükseltmek ve hızlı bir linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  gerçekleştirmek için teknolojiye büyük önem verirler. Az gelişmiş ülkeler, kalkınmaları için gerekli olan teknolojiyi kendileri üretemedikleri sürece sanayileşmiş ülkelerden linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  etmek durumundadırlar

İŞİNİ GÖRDÜYSE +REP VERİRMİSİN KARDEŞİM <3 >Aradığınızı Bulamadınız Mı ?

Konuyu görüntüleyenler:
1 Misafir