Teknoloji Nedir?


Mobil Cihazlar   

Yazar: BlueWekters    0 Yorum    110 Görüntüleme
  • 0 Oy - 0 Yüzde

Paylaşım Tarihi: 27.04.2016, 17:20:57 #1
BlueWekters ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮
Cezalı Üye
Status: Çevrimdışı Yorum Sayısı:273 Konu Sayısı:139 Üyelik Tarihi:20.02.2016

Teknoloji nedir?
Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aygıtları kapsayan [Ziyaretçiler Linklerimizi Göremezler ! Kayıt Ol!], uygulama [Ziyaretçiler Linklerimizi Göremezler ! Kayıt Ol!].
Teknoloji ayrıca, bir [Ziyaretçiler Linklerimizi Göremezler ! Kayıt Ol!] dalıyla ilgili [Ziyaretçiler Linklerimizi Göremezler ! Kayıt Ol!] yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgidir.  Teknolojinin Latince karşılığı "Technoslogos" dur, "techne" yapmak, "logos"  da bilmek anlamına gelmektedir. Alet ve edevat yapılması için gerekli olan bilgi ve yeteneği ifade etmektedir.
Teknolojinin Önemi
Sanayinin en belirgin öğesi teknoloji üretebilmektir. [Ziyaretçiler Linklerimizi Göremezler ! Kayıt Ol!] teknoloji üretip, bilgiyi [Ziyaretçiler Linklerimizi Göremezler ! Kayıt Ol!] tasarlamada kullanabildiği ölçüde [Ziyaretçiler Linklerimizi Göremezler ! Kayıt Ol!] [Ziyaretçiler Linklerimizi Göremezler ! Kayıt Ol!] üstünlüğünü, savunmada da caydırıcılığı sağlayabilir. Bu yüzden [Ziyaretçiler Linklerimizi Göremezler ! Kayıt Ol!] üretilmesi ülkelerin gelişimi ile doğru orantılıdır.
Teknoloji' nin ingilizcesi
n. technology, technic
Dış bağlantılar
[Ziyaretçiler Linklerimizi Göremezler ! Kayıt Ol!]
Köken: Fransızca

Teknoloji ne demek? (Ekonomi)
(Technology) Yeni mal, hizmet üretimi veya [Ziyaretçiler Linklerimizi Göremezler ! Kayıt Ol!] süreçlerinin, yönetim metodlarmın bulunmasına, geliştirilmesine ya da pratik sorunların çözümüne yönelik uygulamalı teknik bilgiler bütünü. Teknoloji, yenilikler veya buluşlar biçiminde kendini gösterir. 0 bakımdan teknoloji temel bilimlerin uygulamalı yönünü oluşturur. Bazı buluşların ortaya çıkması tesadüflere bağlı olsa da teknoloji esas olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonucunda elde edilmektedir.
Bu bakımdan Temel Bilimlerdeki gelişmeler teknoloji için ana kaynak durumundadır. Kuşkusuz Temel Bilimlerle ilgili tüm bilgilerin uygulamada kullanılması gerekmez. Bunların ancak bir kısmından teknoloji üretilmesinde yararlanılabilir. Bununla birlikte, mevcut teknik bilgiler ilerki teknik buluşlar için kaynak rolü oynarlar. Belirtmek gerekir ki günümüzdeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin temel amacı gelişmiş ülkelerde kıt olan emek faktörü yerine sermaye faktörünü ikame edecek teknolojiler üretme ye yöneliktir.
Buna "uyarılmış" teknolojik gelişme teorisi adı verilebilir. Nitekim, sanayileşmiş ülkelerde üretilen teknolojilerin ana niteliğinin emek - tasarrufu - sağlayan (sermaye - kullanan) biçimde olmasının nedeni budur. Teknolojik gelişme toplumsal ve ekonomik değişmenin başlıca nedenlerinden birisidir. Hızlı teknoloji, toplumun ekonomik ve sosyal yapısının da hızla değişmesine neden olur. Teknolojik değişme aynı zamanda iktisadi kalkınmanın temel kaynaklarından birisidir.
O bakımdan gerek gelişmekte olan ülkeler, gerekse gelişmiş ülkeler ekonomik verimliliklerini yükseltmek ve hızlı bir [Ziyaretçiler Linklerimizi Göremezler ! Kayıt Ol!] gerçekleştirmek için teknolojiye büyük önem verirler. Az gelişmiş ülkeler, kalkınmaları için gerekli olan teknolojiyi kendileri üretemedikleri sürece sanayileşmiş ülkelerden [Ziyaretçiler Linklerimizi Göremezler ! Kayıt Ol!] etmek durumundadırlar

İŞİNİ GÖRDÜYSE +REP VERİRMİSİN KARDEŞİM <3 >


Aradığınızı Bulamadınız Mı ?

Konuyu görüntüleyenler:
1 Misafir