PictureBox'ta Eritme Efekti Yapımı


Visual Basic ve .NET Framework    Visual Basic ve .NET Framework İle İlgili Paylaşım Kategorisi

Yazar: Dark Hack    0 Yorum    209 Görüntüleme

Paylaşım Tarihi: 15.05.2016, 23:33:19 #1
Dark Hack Cezalı Üye
Cezalı Üye
Status: Çevrimdışı Yorumları:217 Konuları:52 Kayıt Tarihi:08.05.2016

'Form Kodu
PrivateSub Timer1_Timer()
Dim intX AsInteger, intY AsInteger
Dim intI AsInteger, intJ AsInteger
Dim intWidth AsInteger, intHeight AsInteger

intWidth = 800 'Screenwidth
intHeight = 300 'Screenheight


Call BitBlt(hdc, 0, 0, intWidth, intHeight, lngDC, 0, 0, vbSrcCopy) ' BitBlt screen onto form

Randomize

blnLoop = vbTrue
DoWhile blnLoop = vbTrue
intX = (intWidth - 70) * Rnd
intY = (intHeight - 128) * Rnd

intI = 2 * Rnd - 1 ' Horizontal displacement
intJ = 3 * Rnd + 1 ' Vertical displacement

' Move a part of the screen 1 pixel In a semi-random direction, To Get the "melting" effect
Call BitBlt(Picture1.hdc, intX + intI, intY + intJ, 1, 40, Picture1.hdc, intX, intY, vbSrcCopy)

DoEvents
Loop

Set frmflame = Nothing' Remove form from memory
End
EndSub

'Form Kodu Bitti
'-------------------------------------------------------------------------------**
'Module kodu
DeclareFunction BitBlt Lib "gdi32" (ByVal hDestDC AsLongByVal x AsLongByVal y AsLongByValnWidth AsLongByValnHeight AsLongByVal hSrcDC AsLongByVal xSrc AsLongByVal ySrc AsLong,ByVal dwRop AsLongAsLong
DeclareFunction GetPixel Lib "gdi32" (ByVal hdc AsLongByVal x AsLongByVal y AsLongAsLong
DeclareFunction SetPixel Lib "gdi32" (ByVal hdc AsLongByVal x AsLongByVal y AsLongByValcrColor AsLongAsLong


PublicConst SRCCOPY = &HCC0020
PublicConst SRCPAINT = &HEE0086
PublicConst SRCAND = &H8800C6
'bitti
Önceki Konu Sonraki Konu

Aradığınızı Bulamadınız Mı ?

Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi