Peygamberimiz Hz. Muhammedin Hayatı Özet


Off Topic    Konuyu Açacağın Bölüm Yoksa Konunu Buraya Açabilirsin :)

Yazar: Clanters    0 Yorum    86 Görüntüleme
  • 0 Oy - 0 Yüzde

Paylaşım Tarihi: 23.06.2016, 21:38:40 #1
Clanters Delikanlı
Onaylı Uye
Status: Çevrimdışı Yorum Sayısı:139 Konu Sayısı:45 Üyelik Tarihi:03.05.2016 Rep Puanı: 19

linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  Hz.Muhammelinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  Hayatı kısa ve öz


linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. li linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. imiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke’de doğdu. Babası Abdullahlinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. si Âminelinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  dedesi Abdülmuttaliplinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  büyük babası Vehblinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  babalinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. si Fatımalinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. si ise Berre’dir.

Doğduktan sonra 4 yaşına kadar sütlinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. si Halime’nin yanındalinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  bundan sonra 2 yıl blinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. ca dalinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. si Amine’nin yanında kaldı.6 yaşında iken linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. si onu akrabalarıyla tanıştırmak ve babası Abdullah’ın kabrini ziyaret etmek için Melinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. e’ye götürdü.

Hz. Âminelinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  kocası Abdullah’ın kabrini ziyaret etmişlinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  Hz. linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  de Neccaroğulları’ndan

Akrabasıyla tanışmıştı. Âmine dönüşte Ebva denilen yerde hastalanıp vefat etti ve orada toprağa verildi. Bu sırada yolculukta kendileriyle birlikte olan Ümmü Eymen onu Mekke’ye ulaştırdı ve dedesine teslim etti.

6 yaşından 8 yaşına kadar dedesi Abdulmuttalib’in yanına kaldı. O da ölüncelinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  vasiyeti üzerine amcası Ebu Talib’in evine taşındı. Ebu Taliblinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. in babasıyla hem baba hem delinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  gibi kardeşti.

13 yaşından itibaren amcaları ile birlikte ticarete atıldı. Uzun bir süre bu işle meşgul oldu ve bu alanda doğruluklalinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  dürüstlükle tanındı. Henüz 20 yaşında iken hırsızlıklinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  gasplinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  eşkıyalıklinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  zulüm ve haksızlıklara karşı bir tedbir almak amacıyla bazı Mekkelilerin oluşturduğu Hılfulfudül adlı kuruluşa katıldı ve etkili bir üye olarak görev yaptı.

25 yaşına geldiğinde Hz. Hatice ile evlendi. Hz. Hatice bu esnada kırk yaşında idi ve onunla evlenmeye karar verişinde linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. li linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. imiz “el-Emin: Güvenilirlinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  dürüst” olarak tanınması birinci derecede rol oynamıştı.

35 yaşına geldiğinde Ka’be hakemliği yaptı; Ka’be’nin tamiri sırasında linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. eru’l-esved’in yerine konulması sırasında ortaya çıkan anlaşmazlığılinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  taşı bir yaygı üzerine koyup tüm kabile reislerine taşıtmak suretiyle giderdilinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  böylece kabileler arasında çıkması muhtemel bir kavgayı önlemiş oldu.

linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  40 yaşlarına yaklaştığında kendisinde insanların arasından uzaklaşıp kırsal alana çıkmaklinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  yaratılışın ve evrenin inceliklerini düşünmek arzusu uyandı. Bu münasebetle belli sürelerde Hira-Nur dağındaki mağarada kalmaya başladı. Nihayet 40 yaşında iken 610 linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. ayında bir gün Cebrail Aleyhisselam geldi ve vahiy süreci başlamış oldu. İlk vahiy edilen ayetlerlinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. “Yaratan Rabb’inin adıyla oku!...” diye başlıyordu. Böylece Yüce linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  tarafından linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. likle görevlendirilmiş oldu.

linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. in İslam davetine evet diyerek ilk inanma şerefine Hz. Haticelinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  Hz. Alilinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  Hz. Zeyd b. Harise ve Hz. Ebu Bekir eriştiler. Bunları Hz. Osmanlinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  Abdurrahman b. Avflinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.

Sa’d b. Ebi Vakkaslinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  Talha ve Zübeyr Hazretleriyle diğerlerini takip ettiler.

linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. liğin ilk altı yılı dolarken Hz. Hamza ve Hz. Ömer gibi yiğitlik ve cesaretleriyle tanınan zatlar Müslüman oldu.

10. linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. lik yılında peş peşe Hz. Hatice ve Ebu Talib ölünce düşmanların eza ve cefaları bir kat daha arttı. Çünkü bunlar hatırlı insanlardılinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  çevreleriyle linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. imize destek veriyorlardı. Bu sırada Hz. linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  dış destek sağlamak amacıyla Taife gitti. Ne var ki Taifliler İslam’ı kabul etmedilerlinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  Hz. linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. ’e destek vermedilerlinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  üstelik onu taşlattılarlinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  üstü başı kan içinde kaldılinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. Taif dışında bir bağa sığınarak taşlanmaktan kurtulabildi.

Ardı arkası kesilmeyen bu sıkıntılar devam ederken aynı günlerde linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. li linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. imiz Mirac’ta İlahi ikramların doruğuna eriştirildilinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  Yüce linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. ’ın huzuruna yükseltildi ve İlahi buyruklarılinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  aracı olmaksızın linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. lenme ve alma imkânına kavuşturuldu.

Bütün zorluklara rağmen Hz. linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  İslam’ı tebliğ çabalarını sürdürüyordu. Birer yıl arayla 1. ve 2. Akabe Biatları yapıldı. Bunu takip eden zaman diliminde Yüce linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. ’ın izni ve buna bağlı olarak Hz. linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. ’in müsaadesi üzerine Müslümanlar Mekke’den Melinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. e’ye göç ettiler. İslam tarihi literatüründe bunalinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  “hicret” denilmiştir. En sonunda linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. li linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. imiz de Hz. Ebu Bekir ‘le birlikte Melinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. e’ye göç etti.

linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. (sav) Melinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. eli Müslümanlar yani Ensar = Yardımcılar ile Mulinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. irler = hicret edenler arasında kardeşlik kurdu.

Puta tapıcılarla Müslümanlar arasında Bedirlinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  Uhudlinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  Hendeklinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  Müreysi gibi savaşalar oldu. Hz.linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. ’in sağlığında İslam elçisi dokunulmazlığı olduğu halde öldüren ve Melinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. e’ye saldırmayı tasarlayan Hıristiyanlara karşı da Mute ve Tebük seferleri düzenlendi.

630 yılında Mekke fethedildi. Hz linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  çıkmaya mecbur olduğu vatanına üstünlük sağlayarak ve genel af ilan ederek girdi.

linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  632 yılında linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  esnasında Mekke’de Arafat’ta yüz binden fazla Müslüman’a bir konuşma yaptı. İslam düşüncesinin bir özeti olan ve insan hakları bakımından çok mükemmel prensipler içeren bu konuşma İslam tarihinde “Veda Hutbesi” diye anılmaktadır.

İslamiyet’i sabırlalinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  azimlelinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  cesaretlelinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  insanlara ulaştıran linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. li linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. imizlinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  8 Haziran 632 Pazartesi günü hayata gözlerini yumdulinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. ’ın rahmetine kavuştulinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.  cenaze linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. ı erkeklerlinkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. lar ve linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir. lar olmak üzere sıra ile cenazenin bulunduğu hücre-i saadette kılındı ve orada toprağa verildi. 

Kullanıcı İmzası
İmage

mediavenus


Aradığınızı Bulamadınız Mı ?

Konuyu görüntüleyenler:
1 Misafir