MSSQL 'de Saat ve Tarih Ekleyerek Yedekleme Alma


Visual Basic ve .NET Framework    Visual Basic ve .NET Framework İle İlgili Paylaşım Kategorisi

Yazar: ByClxon    0 Yorum    142 Görüntüleme
  • 0 Oy - 0 Yüzde

Paylaşım Tarihi: 12.05.2016, 13:48:13 #1
ByClxon SEA !
Efsane Üye
Status: Çevrimdışı Yorum Sayısı:1,020 Konu Sayısı:444 Üyelik Tarihi:07.01.2016 Rep Puanı: 664

CREATE PROCEDURE dbo.YedekOzel 
@dosya varchar (150)
As
Backup Database VeritabanıAdı To disk =@dosya

GO


Yukarıdaki Procedure Veritabanına eklenecek.

Formunuza bir adet commondialog eklenecek.

PrivateSub ozelbackmen_Click()
OnLocalErrorGoTo MesajVerCik
CommonDialog1.ShowSave
CommonDialog1.CancelError = True
dosya = CommonDialog1.Filename
saat = Left(Time, 2)
dakika = Right(Left(Time, 5), 2)
saniye = Right(Time, 2)
tamdosya = dosya & "-" & Date & "-" & saat & "." & dakika & "." & saniye & ".bak"
Dim adoConn AsNew ADODB.Connection
adoConn.ConnectionString = "Driver={SQL Server};Server=(Local);Uid=;Pwd=;database=Veritaba nıAdı"
'adoConn.Open

Dim rst AsNew Recordset
Dim cmd AsNew ADODB.Command
adoConn.Open
With cmd
.ActiveConnection = adoConn
.CommandText = "exec YedekOzel '" & tamdosya & "'"
EndWith
OnLocalErrorResumeNext
Kill "" & tamdosya & ""
adoConn.BeginTrans
Set rst = cmd.Execute
adoConn.CommitTrans

rst.Close
adoConn.Close
MsgBox"Programın Veritabanı Yedeği" _
Chr$(13) + tamdosya _
Chr$(13) + "Adı Altında " & Left(tamdosya, 3) & "" _
Chr$(13) + "Sürücüsüne Kayıt edilmiştir.", vbInformation, "YH07 Yazılım 2009"
ExitSub
MesajVerCik:
MsgBox"Yedekleme İşlemi İptal Edildi" _
Chr$(13) + "Ama Düzenli Olarak Yedekleme.." _
Chr$(13) + "Yapmanız.. Tavsiye Edilir.." _
, vbInformation, "YH07 Yazılım 2009"
EndSub


yukarıdaki koduda istediğiniz bir command butonuna yapıştırınız.

Bu arada commondialog ayarlarını 
dosyaadı kısmını
sürücü kısmını

doldurunuz

Kullanıcı İmzası
#fenerbahçeA.A.K.
İmage
İletişim İçin Facebook;

linkleri görmek için giriş yapmanız. Yada üye olmanız gerekir.


Öfkemiz sarsın her yanı, bozkurtlar yürüye yürüye
Dökülsün düşmanın kanı, yaşasın ırkçı TÜRKİYE!

Taşında gözü olanın yurduna MEZAR kazacağız
Hainin, soysuzun, döneğin alnına VATAN yaazcağız
Hainin, soysuzun alnına YAŞASIN TURAN yazacağız!İmage


 

         
Aradığınızı Bulamadınız Mı ?

Konuyu görüntüleyenler:
1 Misafir