Metin2 Yeni Server İsimleri Ve Anlamları


Metin2 Genel & Tartışma Bölümü   

Yazar: DeCobray    0 Yorum    406 Görüntüleme

Paylaşım Tarihi: 11.04.2016, 18:58:44 #1
DeCobray Delikanlı
Onaylı Uye
Status: Çevrimdışı Yorumları:55 Konuları:17 Kayıt Tarihi:08.04.2016 Rep Puanı: 0

1. SERVER ANADOLU; 19.08.2014

1jWvbj.png

Anadolu veya Küçük Asya+ Asya kıtasının en batısında Karadeniz+ Akdeniz ve Ege denizi arasında kalan yaklaşık 755+000 km2'lik bir alanı kaplayan dağlık bir yarımadadır. Osmanlı döneminde "Anadolu"nun geleneksel doğu sınırı olarak Fırat Nehri kabul edilirken+ Cumhuriyetle birlikte Birinci Türk Coğrafya Kongresinden sonra Türkiye'nin Asya kıtasında kalan kısmının tümü aynı coğrafî terime dâhil edilmiştir. Günümüzde yaygın olarak Türkiye'nin Asya kıtasında kalan kısmının adı olarak kullanılır.

2. SERVER DANDANAKAN; 19.08.2014


ValBgn.png

Dandanakan Muharebesi ya da Dandanakan Meydan Muharebesi+ (1040)+ Selçuklu Devleti'nin Gazne Devletini yendiği ve Gazne Devleti'nin çözülmesine yol açan muharebedir. Bu muharebeden sonraGazne Devletiyıkılış dönemine girmiş+ Selçuklu Devleti resmen kurulmuştur.

3. SERVER TRUVA; 21.08.2014

BoQP7M.png

Kilikya
Troya veya Truva (Hititçe: Vilusa ya da Truvisa+ Yunanca: Î¤ÏÎ¿Î¯Î± [Troia] veya ÎŠÎ»Î¹Î¿Î½ [İlion]+Latince: Troia veyaIlium) Kaz Dağı (Antik İda Dağı) eteklerinde+ Çanakkale il sınırları içinde yer alan tarihî kent. Homerostarafından yazıldığı sanılan iki manzum destandan biri olan İlyada'da bahsi geçenTruva Savaşı'nın gerçekleştiği antik kenttir. 1870'lerde Alman amatör arkeolog Heinrich Schliemanntarafından Tevfikiye köyü civarında keşfedilen antik kentte çıkan eserlerin çoğu günümüzde Türkiye+Almanya ve Rusya'dadır. Antik kent+ 1998 yılından beri Dünya Miras Listesinde+ 1996 yılından beri de Milli Park statüsündedir.

4. SERVER GERMİYAN; 21.08.2014

gj08J0.png

Germiyanoğulları Beyliği+ Anadolu Selçuklu Devleti’nin çökmesi ve dağılmasıyla başlayan Anadolu Beylikleridöneminde Batı Anadolu’da Kütahya merkezli olarak kurulmuş bir beyliktir. Musul şehri Germiyan aşiretinin lakabının anlamı Farsça dillerinde 'sıcak' anlamına gelen germâ sözcüğünden+ yine Farsçadaki çoğul üretme takısı -yân ile türetilmiştir. 'Ilıcalar' anlamına gelir.

5. server ERETNA; 26.08.2014

mqy694.png

Anadolu'nun Moğol (İlhanlılar) istilasına uğramasından sonra+ Sivas ve Kayseri merkezli kurulan+ 1335 - 1381 yılları arası hüküm süren bir Anadolu beyliğidir. Beyliğin kurucusu Alaeddin Eretnadır. Eretna dindar+ iyilik sever ve alim bir hükmdar olarak tanınmıştır. İdaresi altındaki yerleri adilane yönettiğinden ve seyrek çıkan sakalları sebebiyle halk arasında köse peygamber lakabıyla meşhur oldu. 

6. Server KARESİ; 26.08.2014

X21kz5.png

Anadolu Selçuklu Devleti'nin gerilemesinden sonra Oğuz boyları tarafından Balıkesir-Çanakkale ve Bergama yöresinde kurulan Anadolu Türk Beyliğidir.Eşrefoğulları'ndan sonra en kısa hükum süren bir beyliktir. Bu yöredeki ilk Türk devletidir. Karesi Beyliği+ komşusu olan Osmanoğulları Beyliği'nin genişlemesiyle bu beyliğe katılmıştır. Böylece Osmanlı hakimiyetine katılan ilk beylik olmuştur. İlerleyen dönemlerde Osmanlı Devleti içinde bu bölgede Karesi Sancağı kurulmuştur. Karesi beylerinin ve ileri gelen şahıslarının+ Osmanoğullarının egemenliği altına girmelerini takiben+ Osmanlı Devleti'nin Rumeli topraklarında yayılmasında büyük katkıları olmuştur. 

7. server CANDAR; 28.08.2014

PvJrOQ.png

Candar+ Büyük Selçuklularda ve bazı ortaçağ İslam devletlerinde hükümdarı ve sarayı korumakla görevli bir asker sınıfı. Candar terimi Farsça cân (silâh) ve dâr (tutan) kelimelerinden oluşmuştur. Candarlar+ kölelikten yetişme ve çoğu Türk asıllı askerlerdi. Amirlerine “emir-i candar” (saray muhafızlarının başı) denirdi ve bunlar vezirliğe kadar yükselebilirlerdi. Emir-i candarın komutasında bşr hassa birliği oluşturan candarlar+ bellerine altın işlemeli hamayliye asılı süslü kılıç takar+ renkli ve değerli giysiler giyerlerdi. Başlıca görevleri sarayı ve hükümdarı korumak+ divanı beklemek+ önemli idam kararlarını yerine getirmekti. Törenlerde+ “müfred” denen öbür hassa askerleri ile birlikte hükümdarın gücünü yansıtacak görkemli ve düzenli bir askeri topluluk oluştururlardı. Savaşlarda hükümdarı yakın korumaya alırlar+ silah olarak ok+ balta ve kalkan kullanırlardı. Candarlık örgütü+ Anadolu Selçukluları ve Anadolu Beylikleri'nde de aynen korunmuştu.

8. Server DODURGA; 28.08.2014

M9Avva.png

Oğuzların Boz-Ok'lar koluna bağlıdır. Dodurga boyunun+ Oğuz Han'ın altı oğlundan biri olan Ay Han'dan çoğaldığı kabul edilmektedir. Dodurga kelimesi eski Türkçede Ülke alan+ mülk tutan+ yerleşip sahip olan+ yurt edinen anlamına gelmektedir. Dodurga sözcüğünün "ülke almak+ hanlık yapmak" anlamlarına geldiği de bilinmektedir.. "Dodurga" sözcüğü egemen anlamında da kullanılmıştır Dodurga boyunun ongunu+ yani kutsal hayvanı kartaldır.

9. Server SARUHAN 02.09.2014

PqMLE6.png

Saruhanoğulları Beyliği (Saruhan Beyliği veya Saruhanlılar da denir)+ Anadolu Selçuklu Devleti'nin çökmesi ve dağılmasıyla başlayan Anadolu Beylikleri döneminde+ 14. yüzyıl başlarında Batı Anadolu’da Manisa ve çevresinde+ Gediz Nehri havzasında Menemen+ Gördes+ Demirci+ Kemalpaşa+ Turgutlu+ Ilıca ve Akhisar gibi kent ve kasabalarda ağırlıklı olarak kurulmuş bir Türkmen beyliğidir. Saruhanoğulları+ Avşar (Afşar) boyunun Saruhanlı kolundandır.

10. Server GUNHAN 02.09.2014

MEJ7zM.png

Türk ve Altay mitolojisinde Güneş Kağanı. Oğuz Han’ın göksel olan ikinci eşinden doğan oğludur. Yeryüzünün yaşam kaynağı olan ışıkları sebebiyle Güneş’e duyulan hayranlığın mitolojik dışa vurumudur. Gün Han’ın ongunu Laçin (Şahin) kuşudur

11. Server AVRASYA 04.09.2014

ZDdbVz.png

Avrupa yarımadası ile Asya'yı kapsayan coğrafi bölgeye verilen isim. Avrasya kelimesi+ Avrupa ile Asya kelimelerinin birleşmesinden+ yani avr ile asya sözcüklerinin birleşmesinden oluşur. Avrasya kıtası ikiye ayrılır. Bunlar Asya ve Avrupa'dır. Türkiye bu iki parça arasında köprü konumunda yer alan bir yarımadadır. Bu nedenle simgesel olarak da Avrasya terimi Türkiye için ayrı bir anlam ifade etmektedir.

12. Server Sancak 04.09.2014

kkvNn7.png

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onur ve şeref timsali olan+ atlas kumaştan yapılmış ve tek bir ölçüde üretilen+ üzerinde altın yaldızla temsil ettiği silahlı kuvvetler birliğinin adı yazılmış olan (alay ve tugay eşidi birlikler) Türk bayrağı'dır.

13. Server Marmara 02.12.2014

Bu server'ın adı Marmara bölgesinden geldiğini düşünüyorum.Böyle düşünmemin sebebi diğer server'ın adının ''Karedeniz'' olmasından kaynaklanıyor.Kısa bir bilgi vereyim ''Marmara Bölgesi'' hakkında ; 
Marmara Bölgesi, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden biridir.
Köprü niteliği ile Avrupa ve Asya'yı birbirine bağladığı söylenebilir. Yaklaşık 67.000 kilometrekarelik bir yüzölçüme sahip olup Türkiye'nin %8,5'ine karşı gelir.
300px-Latrans-Turkey_location_Marmara_Region.svg.png

14. Server Karadeniz 04.01.2015

Bu server'ın adı'da ''Marmara'' gibi ''Karadeniz Bölgesinden'' geliyor.Karadeniz Bölgesi hakkında kısa bir bilgi vereyim ; 
Karadeniz Bölgesiismini Karadeniz'den alan, Sakarya Ovası'nın doğusundan Gürcistan sınırına kadar uzanan Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Türkiye'deki bölgeler arasında büyüklük bakımından üçüncü sırada yer almaktadır, ayrıca doğu-batı genişliği ve bu nedenle yerel saat farkı en fazla olan bölgedir.
300px-Latrans-Turkey_location_Black_Sea_Region.svg.png
Önceki Konu Sonraki Konu

Aradığınızı Bulamadınız Mı ?

Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi