İnputbox ta Password Karakteri Kulanma


Visual Basic ve .NET Framework    Visual Basic ve .NET Framework İle İlgili Paylaşım Kategorisi

Yazar: lDarkAngeL    1 Yorum    184 Görüntüleme

Paylaşım Tarihi: 01.08.2016, 18:45:29 #1
lDarkAngeL ClavoR
Efsane Üye
Status: Çevrimiçi Yorumları:1,365 Konuları:509 Kayıt Tarihi:19.03.2016 Rep Puanı: 838

unutmadan bunu bir kere kullanırsanız programda kullanacağınız butun inputboxlar şifreli olur

PublicClass Form1

PrivateDeclareFunction FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName AsString,ByVal lpWindowNameAsStringAs Int32
PrivateDeclareFunction GetWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Int32, ByVal wCmd As Int32) As Int32
PublicDeclareFunction SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Int32, ByValwMsg As Int32, ByValwParam As Int32, ByVal lParam As Int32) As Int32

Dim inputTitle AsString = "Enter the Password!"
Dim returnedPW AsString
Const asteriskKeyCode = 42
PublicConst EM_SETPASSWORDCHAR = &HCC
PublicConst WM_CREATE = &H1
Dim windowHandle As Int32
PublicConst GW_CHILD = 5

PublicSub setPassword()
Dim editWindow As Int32
editWindow = GetWindow(windowHandle, GW_CHILD)
SendMessage(editWindow, EM_SETPASSWORDCHAR, asteriskKeyCode, 0)
EndSub
Protected Overrides Sub WndProc(ByRef m As System.Windows.Forms.Message)
MyBase.WndProc(m)
If m.Result.ToInt32 = WM_CREATE Then
windowHandle = FindWindow(vbNullString, inputTitle)
ElseIf windowHandle > 0 Then
setPassword()
windowHandle = 0
EndIf
EndSub

PrivateSub btnDisplay_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnDisplay.Click
lblPw.Text = "InputBox Password:"
returnedPW = InputBox("Enter the Password In the box!", inputTitle, "password!", 0)
IfNot returnedPW = Nothing AndAlso returnedPW = "password!"Then
lblPw.Text = "InputBox Password Is: " & returnedPW
Else
lblPw.Text = "InputBox Password Is: Wrong!"
MessageBox.Show("Wrong Password!"" Try Again")
EndIf
EndSub
EndClass 

Kullanıcı İmzası
A3jRQr.gif

Paylaşım Tarihi: 01.08.2016, 19:13:03 #2
memoryhans Ağabey
Onaylı Uye
Status: Çevrimdışı Yorumları:161 Konuları:22 Kayıt Tarihi:18.04.2016 Rep Puanı: 58

İşimize Yarayabilir

Kullanıcı İmzası
3Ak7yj.jpg
Önceki Konu Sonraki Konu

Aradığınızı Bulamadınız Mı ?

Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi