Çalışmıyor Gösterim Stili [DEV KONU]D3D Tıklanabilir Menü Yapma.#Sabit# C++


Memory Mezarlığı    Forumda Gereksiz Bulanan veya Artık İşlevi Olmayan Konuların Taşındığı Kategori ( Bi Fatiha Okumadan Geçmeyiniz :) )

Yazar: BeratMH    1 Yorum    1023 Görüntüleme
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
Konu Kapalı

Paylaşım Tarihi: 31.01.2016, 19:56:53 #1
BeratMH Cezalı Üye
Cezalı Üye
Status: Çevrimdışı Yorumları:29 Konuları:6 Kayıt Tarihi:31.01.2016

Menu.h

PHP Kod:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 //DrawStuf
        void DrawBox( int x, int y, int w, int h, int PX, D3DCOLOR BoxColor, D3DCOLOR BorderColor1, D3DCOLOR BorderColor2 
                        ,IDirect3DDevice9* pDevice );
        void DrawBorder( int x, int y, int w, int h, int px, D3DCOLOR BorderColor1, D3DCOLOR BorderColor2 ,
                           IDirect3DDevice9* pDevice ) ;
        void FillRGB( int x, int y, int w, int h, D3DCOLOR yourcolor, IDirect3DDevice9* pDevice );
    };
     
    extern class cMenu Menu;
     
    #endif 


Menu.cpp


PHP Kod:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
#include "Menu.h"
     
    cMenu Menu;
     
    void cMenu::AddCheck (char* Name ,int x, int y , int h , int w , LPDIRECT3DDEVICE9 pDevice , int Tab)
    {
        ++MenuSt.NumberOfItems;
     
        if(CheckBox[Tab][0].State)
        {
     
            if(Menu.MouseClick( x , y ,h ,w + 8 * strlen( Name ) , MenuSt.NumberOfItems ,Tab ))
                CheckBox [Tab] [ MenuSt.NumberOfItems ].State = !CheckBox [Tab][ MenuSt.NumberOfItems ].State ;
     
            Menu.DrawBox( x ,y , w ,h ,1, 0xFFF6FFDD, 0xFF000000,0xFFFFFFFF,pDevice);
            Main.DrawString( x + w + 3 , y , 0xFF000000 , Main.pFont ,Name);
     
            if(CheckBox[Tab] [ MenuSt.NumberOfItems ].State)
                Main.DrawString( x + 2 , y - 2 , 0xFF0000FF , Main.pFont ,"X");
        }
    }
     
    void cMenu::AddTab(char* Name ,int x, int y , int h , int w , LPDIRECT3DDEVICE9 pDevice)
    {
        if(Menu.MouseClick( x , y ,h ,w , 0, MenuSt.NumberOfTabs ))
        {
            for(int i = 0 ; i < 4 ; i++)
                CheckBox[i][0].State = false;
            CheckBox[ MenuSt.NumberOfTabs ][0].State = true ;
        }
     
        if(CheckBox[ MenuSt.NumberOfTabs ][0].State)
            Menu.DrawBox( x ,y , w ,h , 1,0xFF787878, 0xFF000000,0xFFFFFFFF,pDevice);
        else
            Menu.DrawBox( x ,y , w ,h ,1,0xFF959595, 0xFFFFFFFF, 0xFF000000,pDevice);
     
        Main.DrawString( x + 3 , y + 3 , 0xFF000000 , Main.pFont ,Name);
     
        MenuSt.NumberOfTabs ++;
    }
     
    void cMenu::Render(LPDIRECT3DDEVICE9 pDevice)
    {
        if(!MenuSt.Load)
        {
            MenuSt.x = 100;
            MenuSt.y = 100;
            Menu.CheckBox[0][0].State = true; // Show Fist Tab .
            MenuSt.Load = true;
        }
     
        if( GetAsyncKeyState( VK_INSERT )&1)
            MenuSt.IsVisble = !MenuSt.IsVisble;
        
        if(MenuSt.IsVisble)
        {
            Menu.StyleRender (pDevice);// Style
     
            /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
            /*        Tabs        */
            AddTab("Visaul",    Menu.MenuSt.x + 10        , Menu.MenuSt.y ,30 , 60 ,pDevice);
            AddTab("Weapon",    Menu.MenuSt.x + 75        , Menu.MenuSt.y ,30 , 60 ,pDevice);
            AddTab("Misc",        Menu.MenuSt.x + 140        , Menu.MenuSt.y ,30 , 60 ,pDevice);
            AddTab("Nothing",    Menu.MenuSt.x + 205        , Menu.MenuSt.y ,30 , 60 ,pDevice);
     
            MenuSt.NumberOfTabs = 0;
     
            ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
            int i = 2; // Tab 1
            /*        Left        */
            AddCheck("SatChams"            , MenuSt.x + 15  , MenuSt.y + (20 * i++) , 12, 12, pDevice ,0);
            AddCheck("FullBright"        , MenuSt.x + 15  , MenuSt.y + (20 * i++) , 12, 12, pDevice ,0);
            AddCheck("NoFog"            , MenuSt.x + 15  , MenuSt.y + (20 * i++) , 12, 12, pDevice ,0);
            AddCheck("WireFrame"        , MenuSt.x + 15  , MenuSt.y + (20 * i++) , 12, 12, pDevice ,0);
     
            i = 2;
            /*        Right     */
            AddCheck("Player WireFrame"    , MenuSt.x + 150  , MenuSt.y + (20 * i++) , 12, 12, pDevice ,0);
            AddCheck("NoFlash"            , MenuSt.x + 150  , MenuSt.y + (20 * i++) , 12, 12, pDevice ,0);
            AddCheck("Glow"                , MenuSt.x + 150  , MenuSt.y + (20 * i++) , 12, 12, pDevice ,0);
     
            MenuSt.NumberOfItems = 0;
            //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
            i = 2; // Tab 2
            AddCheck("NoSpread"            , MenuSt.x + 15  , MenuSt.y + (20 * i++) , 12, 12, pDevice ,1);
            AddCheck("PickUp"            , MenuSt.x + 15  , MenuSt.y + (20 * i++) , 12, 12, pDevice ,1);
     
            MenuSt.NumberOfItems = 0;
            ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
            i =  2; // Tab 3
            AddCheck("SuperJump"        , MenuSt.x + 15  , MenuSt.y + (20 * i++) , 12, 12, pDevice ,2);
            AddCheck("ShowFps"            , MenuSt.x + 15  , MenuSt.y + (20 * i++) , 12, 12, pDevice ,2);
     
            MenuSt.NumberOfItems = 0;
            //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
            i =  2; // Tab 4
            AddCheck("Check1 on Tab 4" , MenuSt.x + 15  , MenuSt.y + (20 * i++) , 12, 12, pDevice ,3);
            AddCheck("Check2 on Tab 4" , MenuSt.x + 15  , MenuSt.y + (20 * i++) , 12, 12, pDevice ,3);
            AddCheck("Check3 on Tab 4" , MenuSt.x + 15  , MenuSt.y + (20 * i++) , 12, 12, pDevice ,3);
            AddCheck("Check4 on Tab 4" , MenuSt.x + 15  , MenuSt.y + (20 * i++) , 12, 12, pDevice ,3);
     
            MenuSt.NumberOfItems = 0;
     
            Menu.DrawMouse(pDevice);// Draw Mouse;
        }
    }
     
     
    bool cMenu::MouseClick( int x , int y , int h , int w , int Index , int Tab)
    {
        POINT Cur;
        GetCursorPos( &Cur );
     
        if( Cur.x > x && Cur.x < x + w && Cur.y > y && Cur.y < y + h )
        {
            if( GetAsyncKeyState( VK_LBUTTON ) < 0 )
                CheckBox [Tab][Index].IsClicked = true;
     
            if(GetAsyncKeyState( VK_LBUTTON ) == 0 && CheckBox [Tab][Index].IsClicked )
            {
                CheckBox [Tab][Index].IsClicked = false;
                return true;
            }
        }else CheckBox [Tab][Index].IsClicked = false;
        return false;
    }
     
    void cMenu::DrawMouse(LPDIRECT3DDEVICE9 pDevice)
    {
        POINT Cur;
        GetCursorPos( &Cur );
        Menu.DrawBox(Cur.x ,Cur.y,8,8,1,0xFFF6FFDD,0xFFF6FFDD,0xFFFFFFFF,pDevice);
    }
     
    void cMenu::DrawBox( int x, int y, int w, int h, int PX, D3DCOLOR BoxColor, D3DCOLOR BorderColor1, D3DCOLOR BorderColor2 
                        ,IDirect3DDevice9* pDevice ) 
    { 
        if( !pDevice )
            return;
     
        Menu.FillRGB( x, y, w, h,        BoxColor, pDevice ); 
        Menu.DrawBorder( x, y, w, h, PX,    BorderColor1, BorderColor2, pDevice ); 
    }
     
    void cMenu::DrawBorder( int x, int y, int w, int h, int px, D3DCOLOR BorderColor1, D3DCOLOR BorderColor2 ,
                           IDirect3DDevice9* pDevice ) 
    { 
        if( !pDevice )
            return;
     
        FillRGB( x, (y + h - px), w, px,     BorderColor2, pDevice ); 
        FillRGB( x, y, px, h,                BorderColor1, pDevice ); 
        FillRGB( x, y, w, px,                BorderColor1, pDevice ); 
        FillRGB( (x + w - px), y, px, h,     BorderColor2, pDevice ); 
    } 
     
    void cMenu::FillRGB( int x, int y, int w, int h, D3DCOLOR Color, IDirect3DDevice9* pDevice )
    {
        if( !pDevice )
            return;
     
        const DWORD D3D_FVF = (D3DFVF_XYZRHW | D3DFVF_DIFFUSE);
        
        struct Vertex 
        {
            float x,y,z,ht;
            DWORD yourcolor;
        }
        V[4] = 
        {
            {(float)x        ,(float)(y+h)    , 0.0f, 0.0f, Color},
            {(float)x        ,(float)y        , 0.0f, 0.0f, Color},
            {(float)(x+w)    ,(float)(y+h)    , 0.0f, 0.0f, Color},
            {(float)(x+w)    ,(float)y        , 0.0f, 0.0f, Color}
        };
        
        pDevice->SetTexture( 0, NULL );
        pDevice->SetRenderState( D3DRS_LIGHTING, FALSE);
        pDevice->SetRenderState( D3DRS_CULLMODE, D3DCULL_CCW);
        pDevice->SetRenderState( D3DRS_ALPHABLENDENABLE, TRUE );
        pDevice->SetRenderState( D3DRS_DESTBLEND, D3DBLEND_INVSRCALPHA );
        pDevice->SetRenderState( D3DRS_ZENABLE, D3DZB_FALSE );
        pDevice->SetRenderState( D3DRS_FOGENABLE, false );
     
        pDevice->SetFVF(D3D_FVF);
        pDevice->DrawPrimitiveUP(D3DPT_TRIANGLESTRIP,2,V,sizeof(Vertex));
    } 
[b]How to use :
call Menu Render inPresent.
[/b]

[b][b]Code[/b][/b]

PHP Kod:
Menu.Render (pDevice);//Menu Render 


[b][b][b]Using Items[/b][/b][/b]

PHP Kod:
if( Menu.CheckBox[/*Tab Number */ 0][/*Check Number in the Tab */ 1].State )
        //Whatever
    else
        //whatever 


Paylaşım Tarihi: 06.02.2016, 21:07:45 #2
Muhabirreis Çömez
Kayıtlı Üye
Status: Çevrimdışı Yorumları:3 Konuları:0 Kayıt Tarihi:06.02.2016 Rep Puanı: 0

yaw bro bunu vermişsinde nasıl kodlamaya geçireceğiz onuda anlatsaydın ya?
Konu Kapalı


Aradığınızı Bulamadınız Mı ?

Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi