CS:GO Bunny Hop C++ Kodları


CSGO Hile & Hack    CSGO hileleri,CSGO Hilesi,CSGO hile,CSGO hack,CSGO oyun hilesi,CSGO hacks,CSGO Hile 2016,CSGO hileleri 2016

Yazar: AbdulkadirC    3 Yorum    598 Görüntüleme
  • 0 Oy - 0 Yüzde

Paylaşım Tarihi: 07.07.2016, 20:39:34 #1
AbdulkadirC Yeğen
Kayıtlı Üye
Status: Çevrimdışı Yorum Sayısı:49 Konu Sayısı:3 Üyelik Tarihi:12.05.2016 Rep Puanı: 5

Herkese merhaba arkadaşlar konuya girmeden önce söyleyeyim konu benim değil internette bulduğum yararlı bir konu bu kodlar c++ içindir bunny hop kodudur undetected yani oyun içi hile taranıp oyundan atılmazsınız diceklerim bu kadar sıkıcı konuşmam bitti kodlar aşşağıda ♥ MH Ailesi

Güncellendi arkadaşlar xd

Kod:
#include <iostream>
#include <Windows.h>
#include <conio.h>
#include <TlHelp32.h>

#define PLAYER_ON_FLOOR 0x1
#define PLAYER_CROUCHED 0x6

#define getch _getch
#define stricmp _stricmp

using std::cout;
using std::cin;
using std::endl;

DWORD dw_Client;
DWORD dw_PlayerBase ;

DWORD dw_JumpOffset;
DWORD dw_Jump;

DWORD dw_LocalPlayer;
DWORD dw_fFlags;

int jump = 5;
int dJump = 4;


HMODULE GetRemoteModuleHandle(DWORD pId, char * module) {
    MODULEENTRY32 modEntry;
    HANDLE tlh = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPMODULE, pId);

    modEntry.dwSize = sizeof(MODULEENTRY32);
    Module32First(tlh, &modEntry);

    do {
        if (!stricmp(modEntry.szModule, module)) {
            return modEntry.hModule;
        }
    } while (Module32Next(tlh, &modEntry));

    return NULL;
}

int main() {
    HWND hWnd;    
    HANDLE handle;
    DWORD pID;    
    cout << "Looking for csgo.exe..." << endl;
    do {
        hWnd = FindWindow(NULL, "Counter-Strike: Global Offensive");
        GetWindowThreadProcessId(hWnd, &pID);
        handle = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, FALSE, pID);    
    } while (!hWnd != 0);
    cout << "Found csgo.exe" << endl;
    dw_Client = (DWORD)GetRemoteModuleHandle(pID, "client.dll");

    bool onFloor;
    bool setJump = false;
    static bool toggle = false;
    
    while (true) {
        //toggle = (GetAsyncKeyState(VK_SPACE) & ~1); use this to hold it
        if (GetAsyncKeyState(VK_SPACE) & 1) {
            toggle = !toggle;
            system("cls");
            if (toggle) cout << "toggled" << endl;
            else cout << "toggled off" << endl;
        }

        if (toggle) {
            ReadProcessMemory(handle,(LPVOID)(dw_Client + dw_PlayerBase), &dw_LocalPlayer, sizeof(DWORD), NULL);
            ReadProcessMemory(handle,(LPVOID)(dw_LocalPlayer + dw_JumpOffset), &dw_fFlags, sizeof(int), NULL);

            onFloor = (dw_fFlags & PLAYER_ON_FLOOR);

            if (setJump) {
                if (!onFloor) {
                    WriteProcessMemory(handle, (LPVOID)(dw_Client + dw_Jump), &dJump, sizeof(int), NULL);
                    setJump = false;
                }
            } else if (onFloor) {
                WriteProcessMemory(handle, (LPVOID)(dw_Client + dw_Jump), &jump, sizeof(int), NULL);
                setJump = true;
            }
        }

        Sleep(5);
    }

    getch();
    return 0;
}
2. Kod
PHP Kod:
class Bunnyhop
{
 
   public static int aLocalPlayer 0x00A6E444;
 
   public static int oFlags 0x100;
 
   public static int aJump 0x04AF150C;
 
 
   public static string process "csgo";
 
   public static int bClient;
 
 
   static void Bhop()
 
   {
 
       int fJump bClient aJump;
 
 
       aLocalPlayer bClient aLocalPlayer;
 
       int LocalPlayer vam.ReadInt32((IntPtr)aLocalPlayer);
 
 
       int aFlags LocalPlayer oFlags;
 
 
       while (true)
 
       {
 
           while (GetAsyncKeyState(32) > 0)
 
           {
 
               int Flags vam.ReadInt32((IntPtr)aFlags);
 
 
               if (Flags == 257)
 
               {
 
                   vam.WriteInt32((IntPtr)fJump5);
 
                   Thread.Sleep(10);
 
                   vam.WriteInt32((IntPtr)fJump4);
 
 
                   Console.Clear();
 
                   Console.WriteLine("Jumping"Console.ForegroundColor ConsoleColor.Green);
 
               }
 
           }
 
           Console.Clear();
 
           Console.WriteLine("Standing"Console.ForegroundColor ConsoleColor.Yellow);
 
           Thread.Sleep(10);
 
       }
 
   }
 
 
   static bool GetModuleAddy()
 
   {
 
       try
        
{
 
           Process[] Process.GetProcessesByName(process);
 
 
           if (p.Length 0)
 
           {
 
               foreach (ProcessModule m in p[0].Modules)
 
               {
 
                   if (m.ModuleName == "client.dll")
 
                   {
 
                       bClient = (int)m.BaseAddress;
 
                       return true;
 
                   }
 
               }
 
               return true;
 
           }
 
           else
            
{
 
               return false;
 
           }
 
       }
 
       catch (Exception ex)
 
       {
 
           return false;
 
       }
 
   }


3. Kod
PHP Kod:
#include "stdafx.h"
#include <windows.h>
#include <iostream>
#include <Tlhelp32.h>

using namespace std;
HMODULE Clientdll NULL;
/*HWND hwnd;
HANDLE phandle;
DWORD pid;*/

DWORD GetProcessIDFromName(LPSTR szProcName                                       //this function gets the id of a process using a name (hl2.exe for instance)
{
 
   PROCESSENTRY32 procEntry;
 
   HANDLE hSnapshot;
 
   BOOL bFound;

 
   if(!(hSnapshot CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS0))) return 0   
    procEntry
.dwSize sizeof(PROCESSENTRY32);

 
   bFound Process32First(hSnapshot, &procEntry);
 
   while(bFound
 
   {
 
       if(!lstrcmp(procEntry.szExeFileszProcName)) 
 
       {
 
           CloseHandle(hSnapshot);
 
           return procEntry.th32ProcessID;
 
       }
 
       bFound Process32Next(hSnapshot, &procEntry);
 
   }
 
   CloseHandle(hSnapshot);
 
   return 0;
}

HMODULE GetModuleHandleExternchar *szModuleNameDWORD dwProcessId                    //GetMoguleHandle recode for external processes
{
 
  if( !szModuleName || !dwProcessId ) { return NULL; }                                    //invalid input
 
  HANDLE hSnap CreateToolhelp32SnapshotTH32CS_SNAPMODULEdwProcessId );
 
  if( hSnap == INVALID_HANDLE_VALUE ) { return NULL; }
 
  MODULEENTRY32 me;
 
  me.dwSize sizeofMODULEENTRY32 );
 
  if( Module32FirsthSnap, &me ) )                                                    //we go now
 
  {
 
     whileModule32NexthSnap, &me ) )                                                //through all modules in the target process
 
     {
 
        if( !strcmpme.szModuleszModuleName ) )                                        //is this the model we are looking for?
 
        {
 
           CloseHandlehSnap );
 
           return me.hModule                                                           //this is our module, return it.
 
        }
 
     }
 
  }
 
  CloseHandlehSnap );
 
  return NULL                                                                           //counldn't find module
}

int main ()
{
 
   cout << "waiting for counter strike source...\n";
 
   whileFindWindowA"Valve001"NULL ) == NULL                                    //before getting the module handle i wait for css
 
   {
 
       Sleep100 );
 
   }

 
   /*
    while (!hwnd)                                                                        //this is a test trying to fix the actual issue
    {
        hwnd = FindWindowA( "Valve001", NULL );
    }
    GetWindowThreadProcessId(hwnd, &pid);
    phandle = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, 0, pid);
    */

 
   cout << "found the game!\n";
 
   cout << "the id of process is: " << GetProcessIDFromName("hl2.exe") << "\n"       //showing the id to debug better
 
   cout << "getting the module handle of client.dll\n";
 
   do
    
   
        Clientdll 
GetModuleHandleExtern("client.dll"GetProcessIDFromName("hl2.exe"));    //at this point we get the module handle from an ext process
 
       Sleep(20);                                                                            //thanks a lot to mencore
 
   }
 
   while(Clientdll == NULL);                                                                //just looping it until we get it even if this shouldn't be needed
 
   
    cout 
<< "got the module handle!!!"   
    cout 
<< "the base is: " << Clientdll << "\n"                                           //showing it to debug it

 
   while (!GetAsyncKeyState(VK_F10))                                                        //loops the bhop code untill f10 is pressed
 
   {
 
       if( (*(int*)((DWORD)Clientdll 0x590A0C) == 0) && (GetAsyncKeyState(VK_MENU)<0) )    //checks for OnGround->yes and ALT->pressed
 
       {
 
           keybd_event(VK_SPACE0x3900);                                                //simulates jump...
 
           Sleep(60);
 
           keybd_event(VK_SPACE0x39KEYEVENTF_KEYUP0);
 
       }
 
       Sleep(1);                                                                            //this value could be changed to a greater one to fit slower pc's
 
   }
 
   return 0;

Son Düzenleme: 17.09.2016, 00:37:40, Düzenleyen: AbdulkadirC. Sebep: Yeni kodlar eklendi

Paylaşım Tarihi: 07.07.2016, 21:49:07 #2
kobracaner Yeğen
Kayıtlı Üye
Status: Çevrimdışı Yorum Sayısı:19 Konu Sayısı:0 Üyelik Tarihi:08.01.2016 Rep Puanı: 0

kardeş resimden 10 dk sonra okudum yazıyı

Paylaşım Tarihi: 08.07.2016, 20:26:47 #3
AbdulkadirC Yeğen
Kayıtlı Üye
Status: Çevrimdışı Yorum Sayısı:49 Konu Sayısı:3 Üyelik Tarihi:12.05.2016 Rep Puanı: 5

(07.07.2016, 21:49:07)kobracaner Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  kardeş resimden 10 dk sonra okudum yazıyı

Ağaağaağğaşssşçcşssşxcldlck

Paylaşım Tarihi: 17.09.2016, 00:32:38 #4
AbdulkadirC Yeğen
Kayıtlı Üye
Status: Çevrimdışı Yorum Sayısı:49 Konu Sayısı:3 Üyelik Tarihi:12.05.2016 Rep Puanı: 5

Konu güncellendi !

2 TANE YAZILMIŞ KOD EKLENDİ !!!


Aradığınızı Bulamadınız Mı ?

Konuyu görüntüleyenler:
1 Misafir