Canakkale Savaşı Hakkında


Off Topic    Konuyu Açacağın Bölüm Yoksa Konunu Buraya Açabilirsin :)

Yazar: BLind    0 Yorum    161 Görüntüleme
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy

Paylaşım Tarihi: 19.03.2016, 11:16:47 #1
BLind Delikanlı
Onaylı Uye
Status: Çevrimdışı Yorumları:98 Konuları:38 Kayıt Tarihi:17.02.2016 Rep Puanı: 14

Çanakkale ili, Türkiye Cumhuriyetinin kuzey batısında,topraklarının büyük bölümü Sitemize kayıtlı değilseniz linkleri görebilmeniz İçin Kayıt Olun veya Giriş Yapın sınırları içinde kalan, 25° 40' - 27° 30' doğuboylamları ve 39° 27' - 40° 45' kuzey enlemleri arasında 9.887 km²'lik bir alankaplayan, Sitemize kayıtlı değilseniz linkleri görebilmeniz İçin Kayıt Olun veya Giriş Yapın (Sitemize kayıtlı değilseniz linkleri görebilmeniz İçin Kayıt Olun veya Giriş Yapın) ve Sitemize kayıtlı değilseniz linkleri görebilmeniz İçin Kayıt Olun veya Giriş Yapın (Sitemize kayıtlı değilseniz linkleri görebilmeniz İçin Kayıt Olun veya Giriş Yapın) kıtalarında toprakları bulunan, kendi adını taşıyan boğaz ile ikiye bölünmüşTrakya'da Sitemize kayıtlı değilseniz linkleri görebilmeniz İçin Kayıt Olun veya Giriş Yapın'dan sonraki en büyük ildir.
Anadolu'nun enbatı noktası olan Sitemize kayıtlı değilseniz linkleri görebilmeniz İçin Kayıt Olun veya Giriş Yapın ile Türkiye'nin en batı noktası Sitemize kayıtlı değilseniz linkleri görebilmeniz İçin Kayıt Olun veya Giriş Yapın'daki Sitemize kayıtlı değilseniz linkleri görebilmeniz İçin Kayıt Olun veya Giriş Yapın ilsınırları içindedir. Sitemize kayıtlı değilseniz linkleri görebilmeniz İçin Kayıt Olun veya Giriş Yapın'nde Türkiye'ye ait en büyük adalar, Sitemize kayıtlı değilseniz linkleri görebilmeniz İçin Kayıt Olun veya Giriş Yapın ve Sitemize kayıtlı değilseniz linkleri görebilmeniz İçin Kayıt Olun veya Giriş Yapın, Çanakkale iline bağlıdır.
 
Tarihçe
Çanakkale iliCumhuriyetin ilk yıllarında Biga ve Gelibolu sancaklarının kaldırılması ve her ikisinin ortasında bulunan Çanak köyünün il ilan edilmesiyle meydana gelmiştir. 1927 Nüfus sayımında Çanakkale'nin Merkez Nüfusu sadece 8.500 kişi idi. Eski çağlarda, Hellespontos ve Dardanelles olarak da adlandırılan il de 3000 yıldan beri yerleşim olduğu bilinmektedir. Bugün bile kalıntıları bulunanTruva (Troia, Troy) Antik kenti M.Ö 2500 yılında büyük bir depremle yıkılmış ve bölge uzun yıllar Sitemize kayıtlı değilseniz linkleri görebilmeniz İçin Kayıt Olun veya Giriş Yapın'lılarca yönetilmiştir. Millattan önce 336 yılında bölgede en önemli güç hâline gelen Sitemize kayıtlı değilseniz linkleri görebilmeniz İçin Kayıt Olun veya Giriş Yapın Sitemize kayıtlı değilseniz linkleri görebilmeniz İçin Kayıt Olun veya Giriş Yapın'itüm dünyaya yaymak amacındaki Sitemize kayıtlı değilseniz linkleri görebilmeniz İçin Kayıt Olun veya Giriş Yapın Granikos Çayı (Sitemize kayıtlı değilseniz linkleri görebilmeniz İçin Kayıt Olun veya Giriş Yapın) kıyılarında büyük bir bozguna uğratılmıştır. Sitemize kayıtlı değilseniz linkleri görebilmeniz İçin Kayıt Olun veya Giriş Yapın döneminde de Karesioğulları Beyliğinin yıkılması ile ilin bugünkü topraklarının büyük bir bölümü ele geçirilmiş, Sitemize kayıtlı değilseniz linkleri görebilmeniz İçin Kayıt Olun veya Giriş Yapın'a yardım karşılığı ödül olarak alınan Sitemize kayıtlı değilseniz linkleri görebilmeniz İçin Kayıt Olun veya Giriş Yapın'daki kaleler sayesinde ilin fethi daha da kolaylaşmış ve Boğazlar ile birlikte kontrol Sitemize kayıtlı değilseniz linkleri görebilmeniz İçin Kayıt Olun veya Giriş Yapın'ne geçmiştir.
Çanakkale ilinin topraklarının bütününe bakıldığında, üzerinde kurulmuş olduğu yarımada Sitemize kayıtlı değilseniz linkleri görebilmeniz İçin Kayıt Olun veya Giriş Yapın olarak adlandırılır. İl içindeki en kayda değer yükselti Biga Dağları'dır. Biga adının bu denli çok kullanımının sebebi, Cumhuriyet döneminden önce, Osmanlı idarî sisteminde Sancak'ın Sitemize kayıtlı değilseniz linkleri görebilmeniz İçin Kayıt Olun veya Giriş Yapın ilçesi olmasıdır. Yani ilin eski merkezi Biga olup, Cumhuriyet döneminde, kazanılmış olan başarılardan dolayı ilin ismi ve merkezi Çanakkale olarak değiştirilmiştir. İlin isminin kökeni yörede çok gelişmiş olan çanak - çömlek zanaatine dayanır. Şehrin iki simgesi hâline gelen Kale-i Sultaniye ile çanakçılık özdeşleşince de şehir Çanakkale olarak adlandırıldı.
Demografi 
Çanakkale iline bağlı 568 köy, 21 bucak, 12 ilçe belediyesi ve 22 belde belediyesi vardır. Çanakkale ilinin ilçeleri ile birlikte nüfusu 477.735 kadardır. İl merkezinin köyler hariç nüfusu 96.588'dir. Merkezden sonra en büyük ilçe Sitemize kayıtlı değilseniz linkleri görebilmeniz İçin Kayıt Olun veya Giriş Yapın’dır. İlin en küçük ilçesi Sitemize kayıtlı değilseniz linkleri görebilmeniz İçin Kayıt Olun veya Giriş Yapın'dır. Adaların nüfusu yazları iki katını aşsa da kışın yerlilerden başka yaşayan kalmaz.
İl genelinde nüfusun yüzde 52'si şehirlerde geri kalanı kırsal kesimde yaşar. Yıllık nüfus artışı yüzde 10.34 ile Türkiye ortalamalarının çok üstündedir, aşırı bir nüfusartışı vardır. Nüfus yoğunluğu 48,16 kişi/km² dir.
Coğrafya
İl topraklarının yarısından fazlası ormanlar ile kaplıdır. Ormanlar il topraklarının %53.9'unu oluşturur. Ormanlık alanlar 536.964 hektar olup bunun 449.024 hektarı koru, 87.969 hektarı ise köylülere dağıtılan ve ticaret yapılan, kesilmeye hazır ormanlardır. Ormanlık arazinin yarısından fazlasını kızılçam ve meşe kaplar.
İlin kıyıilçelerinde ve adalarda iklim hemen hemen aynıdır. Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi arasında bir geçiş iklimin yaşandığı Çanakkale topraklarında iklim dahaçok Akdeniz iklimine paralellik gösterir. İç bölgelerde denizden yükseklik artar ve bu nedenle kıyı bölgelere oranla aradaki sıcaklık ortalaması oldukça açılır. Yılın büyük bölümü hemen her ilçede rüzgârlı günler yaşanır.
Çanakkale'de önem arz eden bir su kütlesi bulunmaz. Gelibolu Yarımadası'nda Tuzla Gölü, Biga ilçesi sınırlarında Hoyrat Gölü ve Ece Gölü ile diğer ilçelerde yer alan bazı ufak baraj gölleri ve göletler vardır. Biga'ya bağlı Yeniçiftlik beldesinde yer alan yaklaşık 10,000 hektarlık Ece Gölü son bir kaç yıl içinde kurutularak tarıma uygun hâle getirilmeye çalışılmaktadır.
Çanakkale ilinin coğrafî olarak aslında 4 farklı su kütlesi ile kıyısı bulunur. 
Kültür ve Eğitim
İl, eğitim bakımından halkına Türkiye ortalamasının oldukça üstünde bir hizmet sunar. İl sınırları içinde 1 Fen Lisesi, 10 Anadolu Lisesi, 2 Anadolu Öğretmen Lisesi ve birçok Meslekî lise bulunur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Sitemize kayıtlı değilseniz linkleri görebilmeniz İçin Kayıt Olun veya Giriş Yapın). Bünyesinde 9 fakülte, 2 yüksekokul ve 2 enstitü bulunur, ve 20,000 öğrenciye eğitim verir. Halkın %8,0'i üniversite mezunudur. İlköğretimlerde okullaşma oranı %100'dür. Okur yazarlık oranı (2000 Nüfus verilerinde) %90 olarak açıklanmış, fakat geçen zaman içersinde oranın %99 olduğu sanılmaktadır. (Çanakkale Valiliği Resmî Sayfası) İlçede75,000'e yakın öğrenci bulunur. İlde derslik başına düşen öğrenci sayısı20'dir.
Çanakkale, binyıllar boyunca farklı toplumların egemenliğinde kalmış, gerek mimarisinde gerek yaşamda onlardan izler taşımaktadır. 70'li yıllardan itibaren ile yapılmaya başlayan ticarî yatırımlarla ildeki geleneksel toplum yapısı yerini hızla modernize olmuştur. Ticarî yatırımlarla ile ulaşım kolaylaşmış ve şehrin görünümünün değişmesi böylece başlamıştır. Bugün Çanakkale Türkiye'nin en modern çevrelerindendir. Geniş kaldırımları, temiz caddeleri, bakımlı binalarıile örnek bir şehirdir. Henüz altyapısı tam oturmamışsa da kültürel anlamda Çanakkale ili Türkiye'de önde gelen çevrelerdendir. Toplumda çekirdek aile yaygındır. Toplum, Göçmenler, Türkmenler, PomaklarYörüklerÇerkezler ve az sayıda Boşnak'tan oluşur. Pomak ve Yörükler genelde tarım ile uğraşırlar. Bir Yörük kişisi ile Pomak farklı biçimde geleneksel giysiler giyer.
İl ve ilçe merkezlerinde büyük ölçüde modern giyim örnekleri benimsenmiştir. Kırsal kesimden gelen bayanlar, beyaz Yemenî adı verilen eşarp ve şalvar ile siyah naylonumsu kumaştan pardesü (ferace) giyerler, kırsal kesim erkeklerinde ise baskın giyim türü, pantolon, ceket ve kaskettir. Yörede erkeklerin şalvar giydiği pek görülmez. Yöre mutfağı ise birbirinden lezzetli tatlara sahiptir. Çanakkale mutfağını anlatacak kilit sözcükler; zeytin yağzeytinsardalyapeynir helvası ve keşkektir. Adalar bağcılık ve şarapçılık konusunda başı çekmektedir.
Turizm
Çanakkale ile birçok ilçesi tarihî ve doğal güzellikler bakımından oldukça zengin olmasına rağmen, bölge olması gerekenden oldukça az turist çekmektedir. İl merkezinin çevresinde bulunan yerlerin hemen hemen her yeri sit alanı ilân edilmiştir. Çanakkale'nin büyüyememesinin asıl sebeplerinden biride budur. Birçok alan yerleşime kapalıdır.
Çanakkale'nin başlıca turistik yerleri
Gökçeada (İmroz)
Bozcaada (Tenedos)
Harp Eserleri Müzeleri
Antik Yunan Şehirleri
Kazdağı
Kaplıca ve Termal Tesisler
Anıtlıklar
Kaleler
Çimenlik Kalesi
Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı
Çanakkale Boğazı
Çanakkale Abideleri

Yararlı Bir Konu Bence Beyler
Son Düzenleme: 19.03.2016, 11:42:09, Düzenleyen: BLind.

Kullanıcı İmzası
Resim http://i.hizliresim.com/Y4vaD6.jpg


Aradığınızı Bulamadınız Mı ?

Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi