C# Hile Kodlama +csh code + ReadWritingMemory code


C # Programlama    C # Programlama İle İlgili Paylaşım Kategorisi

Yazar: GQQGLEE    0 Yorum    838 Görüntüleme

Paylaşım Tarihi: 24.04.2016, 20:40:54 #1
GQQGLEE Fedai
Onaylı Uye
Status: Dışarıda Yorumları:461 Konuları:28 Kayıt Tarihi:13.12.2015 Rep Puanı: 16

İlk olarak 1 Class Açıp Bu Kodları Yazn.
using System;
using System.Diagnostics;
using System.Runtime.InteropServices;
namespace 
ProcessMemoryReaderLib
{
   /// <summary>
   /// ProcessMemoryReader is a class that enables direct reading a process memory
   /// </summary>
   class ProcessMemoryReaderApi
   
{
       // constants information can be found in <winnt.h>
       [Flags]
       public enum ProcessAccessType
       
{
           PROCESS_TERMINATE = (0x0001),
           PROCESS_CREATE_THREAD = (0x0002),
           PROCESS_SET_SESSIONID = (0x0004),
           PROCESS_VM_OPERATION = (0x0008),
           PROCESS_VM_READ = (0x0010),
           PROCESS_VM_WRITE = (0x0020),
           PROCESS_DUP_HANDLE = (0x0040),
           PROCESS_CREATE_PROCESS = (0x0080),
           PROCESS_SET_QUOTA = (0x0100),
           PROCESS_SET_INFORMATION = (0x0200),
           PROCESS_QUERY_INFORMATION = (0x0400)
       }
       // function declarations are found in the MSDN and in <winbase.h> 
       //        HANDLE OpenProcess(
       //            DWORD dwDesiredAccess,  // access flag
       //            BOOL bInheritHandle,    // handle inheritance option
       //            DWORD dwProcessId       // process identifier
       //            );
       [DllImport("kernel32.dll")]
       public static extern IntPtr OpenProcess(UInt32 dwDesiredAccessInt32 bInheritHandleUInt32 dwProcessId);
       //        BOOL CloseHandle(
       //            HANDLE hObject   // handle to object
       //            );
       [DllImport("kernel32.dll")]
       public static extern Int32 CloseHandle(IntPtr hObject);
       //        BOOL ReadProcessMemory(
       //            HANDLE hProcess,              // handle to the process
       //            LPCVOID lpBaseAddress,        // base of memory area
       //            LPVOID lpBuffer,              // data buffer
       //            SIZE_T nSize,                 // number of bytes to read
       //            SIZE_T * lpNumberOfBytesRead  // number of bytes read
       //            );
       [DllImport("kernel32.dll")]
       public static extern Int32 ReadProcessMemory(IntPtr hProcessIntPtr lpBaseAddress, [InOutbyte[] bufferUInt32 sizeout IntPtr lpNumberOfBytesRead);
       //        BOOL WriteProcessMemory(
       //            HANDLE hProcess,                // handle to process
       //            LPVOID lpBaseAddress,           // base of memory area
       //            LPCVOID lpBuffer,               // data buffer
       //            SIZE_T nSize,                   // count of bytes to write
       //            SIZE_T * lpNumberOfBytesWritten // count of bytes written
       //            );
       [DllImport("kernel32.dll")]
       public static extern Int32 WriteProcessMemory(IntPtr hProcessIntPtr lpBaseAddress, [InOutbyte[] bufferUInt32 sizeout IntPtr lpNumberOfBytesWritten);
   }
   public class ProcessMemoryReader
   
{
       public ProcessMemoryReader()
       {
       }
       /// <summary>    
       /// Process from which to read        
       /// </summary>
       public Process ReadProcess
       
{
           get
           
{
               return m_ReadProcess;
           }
           set
           
{
               m_ReadProcess value;
           }
       }
       private Process m_ReadProcess null;
       private IntPtr m_hProcess IntPtr.Zero;
       public void OpenProcess()
       {
           //            m_hProcess = ProcessMemoryReaderApi.OpenProcess(ProcessMemoryReaderApi.PROCESS_VM_READ, 1, (uint)m_ReadProcess.Id);
           ProcessMemoryReaderApi.ProcessAccessType access;
           access ProcessMemoryReaderApi.ProcessAccessType.PROCESS_VM_READ
               
ProcessMemoryReaderApi.ProcessAccessType.PROCESS_VM_WRITE
               
ProcessMemoryReaderApi.ProcessAccessType.PROCESS_VM_OPERATION;
           m_hProcess ProcessMemoryReaderApi.OpenProcess((uint)access1, (uint)m_ReadProcess.Id);
       }
       public void CloseHandle()
       {
           int iRetValue;
           iRetValue ProcessMemoryReaderApi.CloseHandle(m_hProcess);
           if (iRetValue == 0)
               throw new Exception("CloseHandle failed");
       }
       public byte[] ReadProcessMemory(IntPtr MemoryAddressuint bytesToReadout int bytesRead)
       {
           byte[] buffer = new byte[bytesToRead];
           IntPtr ptrBytesRead;
           ProcessMemoryReaderApi.ReadProcessMemory(m_hProcessMemoryAddressbufferbytesToReadout ptrBytesRead);
           bytesRead ptrBytesRead.ToInt32();
           return buffer;
       }
       public void WriteProcessMemory(IntPtr MemoryAddressbyte[] bytesToWriteout int bytesWritten)
       {
           IntPtr ptrBytesWritten;
           ProcessMemoryReaderApi.WriteProcessMemory(m_hProcessMemoryAddressbytesToWrite, (uint)bytesToWrite.Lengthout ptrBytesWritten);
           bytesWritten ptrBytesWritten.ToInt32();
       }
   }

Öncelikle C# WriteInteger ile Yapacağınız Hack Sadece Win8 32/64 BIT te çalışır.Yani Tüm Sistemler' de ÇALIŞMAZ . !


ÖRNEK KODLAMALAR ;Checkbox Kodu ;Kod:
if(Checkbox1.Checked == true)
{
Timer1.Start();
}
else
{
Timer1.Stop();
}Timer Kodu ;Kod:
//Trainer.WriteInteger("Wolftü.bin",0xPointer,value);
Trainer.WriteInteger("Wolftü.bin",0x345E6AD7,1);Offset Kodlama ;Kod:
//Trainer.WritePointerInteger("Wolftü.bin",0xPointer,new int[1] { 0xOffset } ,Value);
Trainer.WritePointerInteger("Wolftü.bin",0x345E5CA5,new int[1] { 0x7C } ,1);Var Olan Değeri Okuma (ReadInteger) ;Kod:
Trainer.ReadInteger("Wolftü.bin",0xPointer);//Arkadaşlar Yukarıdaki işlemi otobase yaparken kullanabilirsiniz.Timer için Tuşa Basınca işlem Yapma ;Kod:
//öncelikle şunu en üste Usinglerin Oraya ;

using System.Runtime.InteropServices;

//Bunuda " public partial class Form1 : Form " Süslü Parantezleri içerisine ;

[DllImport("user32.dll")]
static extern short GetAsyncKeyState(System.Windows.Forms.Keys vKey); 

//Eklemeyi Unutmayın.

if(GetAsyncKeyState(Keys.LShiftKey) == -32767)
{
Trainer.WriteInteger("Wolftü.bin",0x3452A43,2);
}
//Elsesi yoktur Bu Timere Yazılacak Eğer Sol Shifte Basılırsa Kodlar Işleyecek.
//Bunu Timere Yazmak Zorundasınız.Combobox Kodu ;
Kod:
if(Combobox1.SelectedIndex == 0)
//Eğer Seçili index 0 ise Yani Comboboxta Seçili Olan 1. Sıradaysa
{
olumoyunutimer.Start();
}
else
{
olumoyunutmr.Stop();
}
//Arkadaşlar Bu Kodu Comboboxun içine yazacaksınız.
//Birde 0. Index = 1. Sırayı Belirler.

Kiyak Olarak Csh Çekme Kodunuda Veriyorum Wink 


İLK ÖNCE BİR BUTON VE BİR LABEL EKLEYİN

LABELİN ADINI 'csh' YAPIN

ÜSTTE USİNGLERİN ORAYA BU KODU EKLEYİN

PHP Kod:


Kod:

using System.Diagnostics; 


SONRA BUTONA TIKLAYIP BU KODU YAPIŞTIRIN
 Process pR = Process.GetProcessesByName("Wolftü.bin")[0];
            foreach (System.Diagnostics.ProcessModule moz in pR.Modules)
            {
                if ((moz.FileName.IndexOf("csh") != -1))
                {
                    csh.Text = moz.BaseAddress.ToString();
                }

            }Alıntı Edcecekseniz alıntıdır yazınız
Son Düzenleme: 24.04.2016, 20:42:31, Düzenleyen: GQQGLEE.

Kullanıcı İmzası
  1. Bir Gün Ne Şanın Ne De Susan Bu Şehir Arda Kalır.

Önceki Konu Sonraki Konu

Aradığınızı Bulamadınız Mı ?

Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi