C# Hile Kodlama +csh code + ReadWritingMemory code


C # Programlama    C # Programlama İle İlgili Paylaşım Kategorisi

Yazar: GQQGLEE    0 Yorum    755 Görüntüleme
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy

Paylaşım Tarihi: 24.04.2016, 20:40:54 #1
GQQGLEE Fedai
Onaylı Uye
Status: Dışarıda Yorumları:391 Konuları:26 Kayıt Tarihi:13.12.2015 Rep Puanı: 13

İlk olarak 1 Class Açıp Bu Kodları Yazn.

PHP Kod:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
using System;
using System.Diagnostics;
using System.Runtime.InteropServices;
namespace ProcessMemoryReaderLib
{
   /// <summary>
   /// ProcessMemoryReader is a class that enables direct reading a process memory
   /// </summary>
   class ProcessMemoryReaderApi
   {
       // constants information can be found in <winnt.h>
       [Flags]
       public enum ProcessAccessType
       {
           PROCESS_TERMINATE = (0x0001),
           PROCESS_CREATE_THREAD = (0x0002),
           PROCESS_SET_SESSIONID = (0x0004),
           PROCESS_VM_OPERATION = (0x0008),
           PROCESS_VM_READ = (0x0010),
           PROCESS_VM_WRITE = (0x0020),
           PROCESS_DUP_HANDLE = (0x0040),
           PROCESS_CREATE_PROCESS = (0x0080),
           PROCESS_SET_QUOTA = (0x0100),
           PROCESS_SET_INFORMATION = (0x0200),
           PROCESS_QUERY_INFORMATION = (0x0400)
       }
       // function declarations are found in the MSDN and in <winbase.h> 
       //        HANDLE OpenProcess(
       //            DWORD dwDesiredAccess,  // access flag
       //            BOOL bInheritHandle,    // handle inheritance option
       //            DWORD dwProcessId       // process identifier
       //            );
       [DllImport("kernel32.dll")]
       public static extern IntPtr OpenProcess(UInt32 dwDesiredAccess, Int32 bInheritHandle, UInt32 dwProcessId);
       //        BOOL CloseHandle(
       //            HANDLE hObject   // handle to object
       //            );
       [DllImport("kernel32.dll")]
       public static extern Int32 CloseHandle(IntPtr hObject);
       //        BOOL ReadProcessMemory(
       //            HANDLE hProcess,              // handle to the process
       //            LPCVOID lpBaseAddress,        // base of memory area
       //            LPVOID lpBuffer,              // data buffer
       //            SIZE_T nSize,                 // number of bytes to read
       //            SIZE_T * lpNumberOfBytesRead  // number of bytes read
       //            );
       [DllImport("kernel32.dll")]
       public static extern Int32 ReadProcessMemory(IntPtr hProcess, IntPtr lpBaseAddress, [In, Out] byte[] buffer, UInt32 size, out IntPtr lpNumberOfBytesRead);
       //        BOOL WriteProcessMemory(
       //            HANDLE hProcess,                // handle to process
       //            LPVOID lpBaseAddress,           // base of memory area
       //            LPCVOID lpBuffer,               // data buffer
       //            SIZE_T nSize,                   // count of bytes to write
       //            SIZE_T * lpNumberOfBytesWritten // count of bytes written
       //            );
       [DllImport("kernel32.dll")]
       public static extern Int32 WriteProcessMemory(IntPtr hProcess, IntPtr lpBaseAddress, [In, Out] byte[] buffer, UInt32 size, out IntPtr lpNumberOfBytesWritten);
   }
   public class ProcessMemoryReader
   {
       public ProcessMemoryReader()
       {
       }
       /// <summary>    
       /// Process from which to read        
       /// </summary>
       public Process ReadProcess
       {
           get
           {
               return m_ReadProcess;
           }
           set
           {
               m_ReadProcess = value;
           }
       }
       private Process m_ReadProcess = null;
       private IntPtr m_hProcess = IntPtr.Zero;
       public void OpenProcess()
       {
           //            m_hProcess = ProcessMemoryReaderApi.OpenProcess(ProcessMemoryReaderApi.PROCESS_VM_READ, 1, (uint)m_ReadProcess.Id);
           ProcessMemoryReaderApi.ProcessAccessType access;
           access = ProcessMemoryReaderApi.ProcessAccessType.PROCESS_VM_READ
               | ProcessMemoryReaderApi.ProcessAccessType.PROCESS_VM_WRITE
               | ProcessMemoryReaderApi.ProcessAccessType.PROCESS_VM_OPERATION;
           m_hProcess = ProcessMemoryReaderApi.OpenProcess((uint)access, 1, (uint)m_ReadProcess.Id);
       }
       public void CloseHandle()
       {
           int iRetValue;
           iRetValue = ProcessMemoryReaderApi.CloseHandle(m_hProcess);
           if (iRetValue == 0)
               throw new Exception("CloseHandle failed");
       }
       public byte[] ReadProcessMemory(IntPtr MemoryAddress, uint bytesToRead, out int bytesRead)
       {
           byte[] buffer = new byte[bytesToRead];
           IntPtr ptrBytesRead;
           ProcessMemoryReaderApi.ReadProcessMemory(m_hProcess, MemoryAddress, buffer, bytesToRead, out ptrBytesRead);
           bytesRead = ptrBytesRead.ToInt32();
           return buffer;
       }
       public void WriteProcessMemory(IntPtr MemoryAddress, byte[] bytesToWrite, out int bytesWritten)
       {
           IntPtr ptrBytesWritten;
           ProcessMemoryReaderApi.WriteProcessMemory(m_hProcess, MemoryAddress, bytesToWrite, (uint)bytesToWrite.Length, out ptrBytesWritten);
           bytesWritten = ptrBytesWritten.ToInt32();
       }
   }
}

Öncelikle C# WriteInteger ile Yapacağınız Hack Sadece Win8 32/64 BIT te çalışır.Yani Tüm Sistemler' de ÇALIŞMAZ . !


ÖRNEK KODLAMALAR ;Checkbox Kodu ;Kod:
if(Checkbox1.Checked == true)
{
Timer1.Start();
}
else
{
Timer1.Stop();
}Timer Kodu ;Kod:
//Trainer.WriteInteger("wolfteam.bin",0xPointer,value);
Trainer.WriteInteger("wolfteam.bin",0x345E6AD7,1);Offset Kodlama ;Kod:
//Trainer.WritePointerInteger("wolfteam.bin",0xPointer,new int[1] { 0xOffset } ,Value);
Trainer.WritePointerInteger("wolfteam.bin",0x345E5CA5,new int[1] { 0x7C } ,1);Var Olan Değeri Okuma (ReadInteger) ;Kod:
Trainer.ReadInteger("wolfteam.bin",0xPointer);//Arkadaşlar Yukarıdaki işlemi otobase yaparken kullanabilirsiniz.Timer için Tuşa Basınca işlem Yapma ;Kod:
//öncelikle şunu en üste Usinglerin Oraya ;

using System.Runtime.InteropServices;

//Bunuda " public partial class Form1 : Form " Süslü Parantezleri içerisine ;

[DllImport("user32.dll")]
static extern short GetAsyncKeyState(System.Windows.Forms.Keys vKey); 

//Eklemeyi Unutmayın.

if(GetAsyncKeyState(Keys.LShiftKey) == -32767)
{
Trainer.WriteInteger("wolfteam.bin",0x3452A43,2);
}
//Elsesi yoktur Bu Timere Yazılacak Eğer Sol Shifte Basılırsa Kodlar Işleyecek.
//Bunu Timere Yazmak Zorundasınız.Combobox Kodu ;
Kod:
if(Combobox1.SelectedIndex == 0)
//Eğer Seçili index 0 ise Yani Comboboxta Seçili Olan 1. Sıradaysa
{
olumoyunutimer.Start();
}
else
{
olumoyunutmr.Stop();
}
//Arkadaşlar Bu Kodu Comboboxun içine yazacaksınız.
//Birde 0. Index = 1. Sırayı Belirler.

Kiyak Olarak Csh Çekme Kodunuda Veriyorum Wink 


İLK ÖNCE BİR BUTON VE BİR LABEL EKLEYİN

LABELİN ADINI 'csh' YAPIN

ÜSTTE USİNGLERİN ORAYA BU KODU EKLEYİN

PHP Kod:


Kod:

Kod:
using System.Diagnostics; SONRA BUTONA TIKLAYIP BU KODU YAPIŞTIRIN
 Process pR = Process.GetProcessesByName("Wolfteam.bin")[0];
            foreach (System.Diagnostics.ProcessModule moz in pR.Modules)
            {
                if ((moz.FileName.IndexOf("csh") != -1))
                {
                    csh.Text = moz.BaseAddress.ToString();
                }

            }Alıntı Edcecekseniz alıntıdır yazınız
Son Düzenleme: 24.04.2016, 20:42:31, Düzenleyen: GQQGLEE.

Kullanıcı İmzası
Resim http://www.kadinlopedi.com/wp-content/uploads/2015/04/League-of-legends-jinx-and-vi.jpg


Aradığınızı Bulamadınız Mı ?

Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi