Çalışıyor C/C++ İle Basit Program Kodları 2016


C ve C++ Programlama    C ve C++ Programlama İle İlgili Paylaşım Kategorisi

Yazar: Exorcism    0 Yorum    346 Görüntüleme
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy

Paylaşım Tarihi: 27.05.2016, 22:32:58 #1
Exorcism Who Is The Beast
Ultra Üye
Status: Çevrimdışı Yorumları:879 Konuları:380 Kayıt Tarihi:06.02.2016 Rep Puanı: 1,233

  Yazılı Anlatım

Kendi hazırladığınız c/c++ programların kaynak kodlarını burada paylaşabilirsiniz. Böylece öğrenmeye yeni başlayanlar için iyi bir başlangıç olacaktır.

Not: Program kodlarını [CODE] ve [ /CODE] taglarının arasına yerleştirirseniz forum nedeniyle bazı karekterlerde bozulmalar olmayacaktır.

Örnek;
Program : Toplama İşlemi


Kod:
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
   double a,b;
   cout << "Birinci Sayi : ";
   cin >> a;
   cout << "Ikinci Sayi : ";
   cin >> b;
   cout << "Toplam : " << a+b;
   system("PAUSE");
   return 0;
}Program : Adres DefteriKod:
//Arsenik memoryhackers.com
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <conio.h>
#define SIZE 100

struct list_type {
   char adi[10];
   char soyadi[10];
   char sehir[12];
   char telefon[11];
} list;

int menu(voıd);
voıd init_list(voıd);
voıd enter(voıd);
voıd arama(voıd);
voıd iptal(voıd);
voıd display(voıd);
voıd save(voıd);
voıd load(voıd);

voıd main(voıd) {
   char choice;
   init_list();

   for(;Wink {
   choice = menu();
       switch(choice) {
           case 'i':iptal();break;
           case 'a':arama();break;
           case 'g':enter();break;
           case 'l':display();break;
           case 's':save();break;
           case 'c':load();break;
           case 'q':exit(0);
       }
   }
}

voıd init_list(voıd) {
   register int t;
   for(t=0; t<SIZE; t++)
       *list[t].adi = '\0';
}

voıd enter(voıd) {
   register int i;
   for(i=0; i<SIZE; i++)
       if (!*list[i].adi)
           break;
       if (i==SIZE){
           printf("Liste dolu\n");
           return;
       }
   clrscr();
   printf("Adiniz.....:");
   gets(list[i].adi);
   printf("Soyadi.....:");
   gets(list[i].soyadi);
   printf("Sehir......:");
   gets(list[i].sehir);
   printf("Telefon....:");
   gets(list[i].telefon);
}

voıd arama(voıd) {
   char ara[10];
   FILE *fp;
   register int t;
   int a;
   clrscr();
   printf("\n Aradiginiz Kisinin Adini Giriniz:");
   gets(ara);
   for(t=0;t<SIZE;t++) {
       if (strstr(list[t].adi,ara)) {
           clrscr;
           printf("\n Adi=%s",list[t].adi);
           printf("\n Soyadi=%s",list[t].soyadi);
           printf("\n Sehir=%s",list[t].sehir);
           printf("\n Telefon=%s",list[t].telefon);
           getch();
       a=1;
       }
   }
   if (a!=1) {
       printf("\n Aradiginiz Kayit Yok");
       getch();
   }
}

voıd iptal(voıd) {
   char ara[10];
   register int t;
   int a;
   clrscr();
   printf("Sileceginiz Kisinin Adini Girin:");
   gets(ara);

   for(t=0;t<SIZE;t++) {
       if(strstr(list[t].adi,ara)) {
           a=1;
           *list[t].adi='\0';
           *list[t].soyadi='\0';
           *list[t].sehir='\0';
           *list[t].telefon='\0';
       }
   }
   if (a!=1)
       printf("\n Sileceginiz Kayit Bulunamadi");
}

voıd display(voıd) {
   register int t;
   for(t=0;t<SIZE;t++) {
       if (*list[t].adi) {
           clrscr();
           printf("%s \n",list[t].adi);
           printf("%s \n",list[t].soyadi);
           printf("%s \n",list[t].sehir);
           printf("%s \n",list[t].telefon);}}
           getch();
       }
voıd save(voıd) {
   FILE *fp;
   register int i;
   if((fp=fopen("maillist","wb"))==NULL) {
       printf("\n dosya acilamiyor\n");
       return;
   }
   for(i=0; i<SIZE; i++)
       if(*list[i].adi)
       if (fwrite(&list[i],sizeof(struct list_type),1,fp) != 1)
           printf("yazma hatasi!\n");
}
voıd load(voıd) {
   FILE *fp;register int i;
   if ((fp=fopen("maillist","rb")) == NULL) {
       printf("dosya acilamiyor!\n");
       return;
   }
   init_list();
   for (i=0;i<SIZE;i++)
       if(fread(&list[i],sizeof(struct list_type),1,fp) != 1) {
           if (feof(fp)) return;
           printf("dosya okuma hatasi!\n");}
}

int menu(voıd) {
   char s[80];
   do {
       textcolor(14);
       textbackground(1);
       clrscr();
       gotoxy(23,5);printf("TELEFON DEFTERI");
       gotoxy(25,6);printf("(G)iris\n");
       gotoxy(25,7);printf("(L)istele\n");
       gotoxy(25,8);printf("©agir\n");
       gotoxy(25,9);printf("(S)akla\n");
       gotoxy(25,10);printf("(A)rama\n");
       gotoxy(25,11);printf("(I)ptal\n");
       gotoxy(25,12);printf("©ikis\n");
       gotoxy(23,13);printf("Seciminiz.:");
       gets(s);
   } while(!strchr("GLCSAIQ",toupper(*s)));
   return(*s);
}Program : Bios Resetleme

Kod:
//Eski bioslarda çalışıyordu şimdi ne yapar bilmiyorum
//Uyarı: Sisteminize gelebilecek her türlü zarardan Arsenik sorumlu değildir.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

voıd main(voıd) {
   unsigned int i;
   i=0x2e;
   outportb(0x70,i);
   i=inportb(0x71);
   i++;
   outportb(0x71,i);
   puts("Bilgisayari yeniden baslatin\n");
}

/*
Not: Bu programı çalıştırdığınızda bazı
bioslarda kayıtlı ayarları kaybedebilirsiniz.
Yani varsayılan(default) ayarlar yüklenir.
Bu durumda bios'u yeniden ayarlamalısınız.
*/


Program : Celcius - Fahrenheit Dönüştürücü Kod: //Arsenik memoryhackers.com #include<stdio.h> #include<conio.h> voıd menu( ); voıd fahrenheit( ); voıd celsius( ); int main() { char choise; menu(); do { clrscr(); menu(); scanf("%d",&choise); switch(choise) { case 1 : fahrenheit();break; case 2 : celsius();break; case 3 : printf("Program Sonu");break; } getch(); } while(choise!=3); return 0; } voıd menu() { printf("\n- MENU -\n"); printf("Fahrenheit'dan Celcius'a...........................1 \n"); printf("Celcius'dan Fahrenheit'a...........................2 \n"); printf("Programdan Cikis...................................3 \n"); printf("Bir Numara Secin ve Enter'a Basin "); } voıd fahrenheit() { float fah,cel; printf("Lutfen Fahrenheit Degerini Girin : "); scanf("%f",&fah); cel=5.0/9.0*(fah - 32.0); printf("%f Fahrenheit = %f\n",fah,cel); } voıd celsius() { float fah,cel; printf("Lutfen Celcius Degerini Girin : "); scanf("%f",&cel); fah=9.0/5.0*cel + 32.0; printf ("%f Celcius = %f ",cel,fah); }


Program : Gün Sayımı


Kod:
//Arsenik memoryhackers.com
#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main () {
   struct tm *zaman;
   time_t an;
   int gun_say;
   
   time(&an);
   zaman = localtime(&an);
   printf ("Su Anda Tarih Ve Saat : %s", asctime(zaman));
   printf ("Kac Gun Ileriyi Gormek Istiyorsunuz? ");
   scanf ("%d",&gun_say);
   (*zaman).tm_mday = (*zaman).tm_mday + gun_say;
   
   printf("%d Gun Sonra Saat ve Tarih : %s", gun_say, asctime(zaman));

   system("PAUSE");
   return 0;    
}


Program : Hesap Makinesi


Kod:
//Arsenik memoryhackers.com
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>

int main () {
   float a,b;
   char islem;
   
   printf ("Sirasiyla a ve b yi Giriniz ve Yapilacak Islemi Giriniz : ");
   scanf ("%f %f %c", &a, &b, &islem);
   switch (islem) {
       case '+': printf ("a + b = %f\n",a+b); break;
       case '-': printf ("a - b = %f\n",a-b); break;
       case '*': printf ("a * b = %f\n",a*b); break;
       case '/': printf ("a / b = %f\n",a/b); break;
       case 'p': printf ("a ^ b = %f\n",pow(a,b)); break;
       default : printf ("Created by Arsenik\n"); break;
   }
   
   printf("Kullandiginiz Icin Tesekkurler!\n");
   getch();

   return 0;
}Program : Kombinasyon Hesaplama


Kod:
#include <stdio.h>
int faktoriyel(int n) {
   int i,top=1;
   for(i=0; i<n; i++) {
        top *= n-i;
   }
   return top;
}
int main() {
   int n,r;
   float com;
   
   printf("C(n,r)\nn : ");
   scanf("%d",&n);
   printf("r : ",&r);
   scanf("%d",&r);
   com = faktoriyel(n)/(faktoriyel®*faktoriyel(n-r));
   printf("%.2f",com);
   
   system("PAUSE");
   return 0;
}Program : Sayısal Loto


Kod:
//Arsenik memoryhackers.com
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
   int sayilar[6], a, b;
   clrscr();
   randomize();

   for (a=0; a<6; a++) {
       sayilar[a] = random(49) + 1;
   }
   
   kontrol:
           
   for (a=0; a<5; a++) {
   for (b=a+1; b<6; b++) {
       if (sayilar[a] == sayilar[b]) {
       sayilar[b] = random(49)+1;
       goto kontrol;
       }
   }
   }

   for (a=0; a<6; a++) {
   printf(" %d ",sayilar[a]);
   }    
   getch();

return 0;
}


Program : OSS Puan Hesaplama (Eski Sisteme Göre)


Kod:
//Arsenik memoryhackers.com
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

float netHesaplama(float x, float y);

int main() {
   int gir,i;
   float mat , fen , sos , turk , dil ;
   float dogru , yanlis;
   float saypuan, sozpuan, eapuan, dilpuan, net;
   
   printf("\n");
   printf("======== Oss Bilgi ve Puan Hesaplama Programi v1.0 ========\n");
   printf(" Hazirlayan Arsenik, Yeni Puan Sistemine Gore Hazirlanmistir.\n");

   printf("\t1-Sayisal Puan\n");
   printf("\t2-Sozel Puan\n");
   printf("\t3-Esit Agirlik Puani\n");
   printf("\t4-Dil Puani\n");
   printf("\t5-Netiniz\n");
   printf("\t6-Oss Bilgi Bolumu\n");
   printf("\t7-Program Hakkinda\n");
   printf("\n Seciminiz : ");
   scanf("%d",&gir);

   switch(gir) {
   case 1:
           printf("==== Sayisal Puan Hesaplama Bolumu ====\n");
           printf(" Matematik Netiniz : ");
           scanf("%f",&mat);
           printf(" Fen Netiniz : ");
           scanf("%f", &fen);
           printf(" Sosyal Netiniz : ");
           scanf("%f", &sos);
           printf(" Turkce Netiniz : ");
           scanf("%f", &turk);
           saypuan = 124.455 + (0.185*sos) + (0.533*turk) + (1.755*mat) + (fen*1.428) ;
           printf(" Sayisal Puaniniz : %f\n",saypuan);
   break;
   case 2:
           printf("==== Sozel Puan Hesaplama Bolumu ====\n");
           printf(" Matematik Netiniz : ");
           scanf("%f",&mat);
           printf(" Fen Netiniz : ");
           scanf("%f",&fen);
           printf(" Sosyal Netiniz : ");
           scanf("%f",&sos);
           printf(" Turkce Netiniz : ");
           scanf("%f",&turk);
           sozpuan = 120.135 + (sos*1.319) + (1.985*turk) + (0.486*mat) + (0.207*fen) ;
           printf(" Sozel Puaniniz : %f\n",sozpuan);
   break;
   case 3:
           printf("==== Esit Agirlik Puani Hesaplama Bolumu ====\n");
           printf(" Matematik Netiniz : ");
           scanf("%f",&mat);
           printf(" Fen Netiniz : ");
           scanf("%f",&fen);
           printf(" Sosyal Netiniz : ");
           scanf("%f",&sos);
           printf(" Turkce Netiniz : ");
           scanf("%f" , &turk);
           eapuan = 117.255 +(fen*0.219)+ (sos*0.598) + (turk*1.528) + (mat*1.716) ;
           printf(" Esit Agirlik Puaniniz : %f\n",eapuan);
   break;
   case 4:
           printf("==== Dil Puani Hesaplama Bolumu ====\n");
           printf(" Dil Netiniz : ");
           scanf("%f",&dil);
           printf(" Turkce Netiniz : ");
           scanf("%f",&turk);
           dilpuan = 100 + (turk*0,8) + (dil*1,4) ;
           printf(" Dil Puaniniz : %f\n",dilpuan);
   break;
   case 5:
           printf("==== Net Hesaplama ====\n");
           printf(" Dogru Sayisini Giriniz : ");
           scanf("%f",&dogru);
           printf(" Yanlis Sayisini Giriniz : ");
           scanf("%f",&yanlis);
           net = netHesaplama(dogru,yanlis);
           printf(" Netiniz : %.2f\n",net);
   break;
   case 6:
           printf("==== Sozel Bolumle Ilgili Bolumler ====\n");
           printf("\t1 Turkce Neti, 1,5 Sosyal, 4,1 Matematik ve 9,6 Fen Netine Esittir.\n");
           printf("\t1 Sosyal Neti, 2,7 Matematik ve 6,4 Fen Netine Esittir.\n");
           printf("\n");
           printf("==== Sayisal Bolumle Ilgili Bolumler ====\n");
           printf("\t1 Matematik Neti, 1,2 Fen, 3,3 Turkce ve 9,5 Sosyal Netine Esittir.\n");
           printf("\t1 Fen Neti, 2,7 Turkce ve 7,7 Sosyal Netine Esittir.\n");
           printf("\n");
           printf("==== Esit Agirlikla Ilgili Bolumler ====\n");
           printf("\t1 Matematik Neti, 2,9 Sosyal ve 7,8 Fen Netine Esittir.\n");
           printf("\t1 Turkce Neti, 2,5 Sosyal ve 7 Fen Netine Esittir.\n");
           printf("\n");
           printf("==== AOBP Katsayilari ====\n");
           printf("\t2002-2003 \n");
           printf("\tAlani Icinde : 0,5 0,8 \n");
           printf("\tAlani Disinda : 0,2 0,3 \n");
   break;
   case 7:
   for (i=0; i<=3;i++) {
       textbackground(WHITE);
       clrscr();    
       textcolor(i);    
       cputs("Bu Program Arsenik Tarafindan 01.05.2003 Tarihinde BORLAND C++ 5.0 ile Yazilmistir. Program Freeware'dir. Dagitimi Serbesttir. Makinenizde Dogacak Hicbir Hasardan Arsenik Sorumlu Degildir. Hesaplanan Puanlar Yaklasiktir. Oynamalar Olabilir. Butun OSS Adaylarina Yararli Olmasini Dilerim. Hepinize Basarilar Dilerim.\n");
   }
   getch();
   break;
   default:
           printf(" Yanlis Deger Girdiniz! Lutfen 1 ile 7 Arasi Bir Deger Giriniz.\n");
   break;
   }
getchar();    
return 0;
}

float netHesaplama(float x, float y) {      
     float net;
     net = x - (y/4);
     return net;
}TAHMİN PROGRAMI//Arsenik memoryhackers.com

#include <stdio.h>

#include <math.h>

**** main()

{

int tahmin; 

int min;

int max;

char cevap;

min=0;

max=100;

do

{

tahmin=(max-min)/2+min;

printf("tahmınım %d\n",tahmin);

printf("buyuk/kucuk/esıt");

scanf("%c",&cevap);

if (cevap=='b')

max=tahmin-1;

else

if (cevap=='k')

min=tahmin+1;

}

while (cevap!='e');
}

Kullanıcı İmzası
                                                                     Resim http://wallpapercave.com/wp/E9YHLhm.jpg
Söz sizin ağzınızda olduğu sürece, sizin esirinizdir. 
                                   Söz ağızdan çıktıktan sonra, siz onun eseri olursunuz


Aradığınızı Bulamadınız Mı ?

Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi