Bir polinom fonksiyonun grafiği


Visual Basic ve .NET Framework    Visual Basic ve .NET Framework İle İlgili Paylaşım Kategorisi

Yazar: ByClxon    0 Yorum    112 Görüntüleme

Paylaşım Tarihi: 12.05.2016, 13:48:38 #1
ByClxon SEA !
Efsane Üye
Status: Çevrimdışı Yorumları:1,012 Konuları:442 Kayıt Tarihi:07.01.2016 Rep Puanı: 667

'VB ile bir polinom fonksiyonun grafiği
'Program içIn malzeme listesi
'1. Bir adet form
'2. Bikaç label
'3. Iki adet textbox
'4. Iki adet buton
'5. Bir adet pictureBox

Dim us, islem AsBoolean
Dim sira, k AsInteger
Dim dizi(20, 3) AsString
Dim fonk AsString
Dim krk AsString * 1
PrivateSub cmdCiz_Click()
Call Coz

List2.Clear
If Check1.Value = 1 Then
Picture1.Cls
EndIf
For i = -2970 To 2970
List2.AddItem hesapla(i) & " " & CStr(i)
If Option1(0).Value = TrueThen
Picture1.PSet (i + 2970, 2970 - hesapla(i / 54) * 10), &H80000008
EndIf
If Option1(1).Value = TrueThen
Picture1.PSet (i + 2970, 2970 - hesapla(i)), &H80000008
EndIf
Next
EndSub

Sub Coz()
For i = 1 To 20
For j = 1 To 3
dizi(i, j) = ""
Next
Next
fonk = Trim(txtFonk)
IfMid(fonk, 1, 1) <> "+"AndMid(fonk, 1, 1) <> "-"Then
fonk = "+" & Trim(fonk)
EndIf
'MsgBox (Mid(fonk, 1, 1) + " " + fonk)
sira = 1
k = 0
For sira = 1 ToLen(fonk)
krk = Mid(fonk, sira, 1)
islem = False
If (krk = "+"Or krk = "-"And islem = FalseThen
k = k + 1
dizi(k, 1) = krk
us = False
'yyy'sira = sira + 1
islem = True
EndIf
If krk = "^"And islem = FalseThen
us = True
'sira = sira + 1
islem = True
EndIf
If (IsNumeric(krk) Or krk = "."And us = FalseAnd islem = FalseThen
dizi(k, 2) = dizi(k, 2) + krk
'sira = sira + 1
islem = True
EndIf
If (IsNumeric(krk) Or krk = "."And us = TrueAnd islem = FalseThen
dizi(k, 3) = dizi(k, 3) + krk
'sira = sira + 1
islem = True
EndIf
If krk = "x"And islem = FalseThen
'sira = sira + 1
islem = True
EndIf
Next
For i = 1 To k
IfTrim(dizi(i, 2)) = ""Then
dizi(i, 2) = 1
EndIf
IfTrim(dizi(i, 3)) = ""Then
dizi(i, 3) = 1
EndIf
List1.AddItem dizi(i, 1) + " " + dizi(i, 2) + " " + dizi(i, 3)
Next
EndSub


Function hesapla(x) AsDouble
For i = 1 To k '- 1
If i <> k Or (k < 2) Then
son = x ^ Val(dizi(i, 3)) * Val(dizi(i, 2))
If dizi(i, 1) = "+"Then
sonuc = sonuc + son
EndIf
If dizi(i, 1) = "-"Then
sonuc = sonuc - son
EndIf
EndIf
If (i = k) And (k > 1) Then
If dizi(i, 1) = "+"Then
sonuc = sonuc + dizi(i, 2)
EndIf
If dizi(i, 1) = "-"Then
sonuc = sonuc - dizi(i, 2)
EndIf
EndIf

Next
hesapla = sonuc
EndFunction

PrivateSub Command1_Click()
Coz
Label1 = hesapla(Val(Text1.Text))
EndSub

PrivateSub Command2_Click()
List1.Clear
EndSub

Kullanıcı İmzası
#fenerbahçeA.A.K.
nErB8V.png
İletişim İçin Facebook;

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012991933980


Öfkemiz sarsın her yanı, bozkurtlar yürüye yürüye
Dökülsün düşmanın kanı, yaşasın ırkçı TÜRKİYE!

Taşında gözü olanın yurduna MEZAR kazacağız
Hainin, soysuzun, döneğin alnına VATAN yaazcağız
Hainin, soysuzun alnına YAŞASIN TURAN yazacağız!LQgldG.png


 

         

Önceki Konu Sonraki Konu

Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi