API-Şifre Çözücü program örneği ve API'ler


Visual Basic ve .NET Framework    Visual Basic ve .NET Framework İle İlgili Paylaşım Kategorisi

Yazar: ByClxon    0 Yorum    218 Görüntüleme

Paylaşım Tarihi: 12.05.2016, 08:34:19 #1
ByClxon SEA !
Efsane Üye
Status: Çevrimdışı Yorumları:1,012 Konuları:442 Kayıt Tarihi:07.01.2016 Rep Puanı: 667

API-Şifre Çözücü program örneği ve API'ler 

' kullanıcı tanımlama tipi- Modülde tanımlanır
'1 picture,9 label, 2 checkbox, 1 Text eklemeniz gerekir.isimlerini buradaki isimlere uydurun
PublicType POINT
AsLong
AsLong
EndType

' Public değişkenler
Public Hedef AsBoolean
Public imleçPozisyonu As POINT
' Global değişkenler
GlobalConst AnaBaşlık = "Şifreçöz"
GlobalConst Metni_al = &HD
GlobalConst Text_Uzunlugu = &HE
GlobalConst Ustte_tut = -1
GlobalConst Ustte_tut_iptal = -2
GlobalConst Formu_pasifYap = &H10
GlobalConst Formu_Göster = &H40

PublicDeclareFunction GetCursorPos Lib "User32" (ByRef lpPoint As POINT) AsLong
' Hedef pencerede değer varsa (hwnd) al
PublicDeclareFunction WindowFromPoint Lib "User32" (ByVal X AsLongByVal Y AsLongAsLong
PublicDeclareFunction GetClassName Lib "User32" Alias "GetClassNameA" (ByVal hwnd AsLongByVallpClassName AsString,ByVal nMaxCount AsLongAsLong
PublicDeclareFunction IsWindow Lib "User32" (ByVal hwnd AsLongAsLong
'listelere yatay kaydırma çubuğu ekleyen api
PublicDeclareFunction SendMessage Lib "User32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd AsLongByVal wMsgAsLongByVal wParamAsLong, lParam As Any) AsLong
PublicDeclareFunction sendmessagebystring Lib "User32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd AsLong,ByVal wMsg AsLong,ByVal wParam AsLongByVal lParam AsStringAsLong
'formu en üstte tut
PublicDeclareSub SetWindowPos Lib "User32" (ByVal hwnd AsLongByVal hWndInsertAfter AsLong,ByVal X AsLongByVal YAsLongByVal cx AsLongByVal cy AsLongByVal wFlags AsLong)
'Dosya veya programı çalıştıran API
PublicDeclareFunction ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd AsLong,ByVal lpOperationAsStringByVal lpFile AsStringByVal lpParameters AsStringByVal lpDirectoryAsStringByVal nShowCmd AsLongAsLong
PublicDeclareFunction GetParent Lib "User32" (ByVal hwnd AsLongAsLong


PublicFunction HwndBul(ByVal hwndNum AsLongAsLong
Dim AnaHwnd AsLong
Dim ÖrnekHwnd AsLong

ÖrnekHwnd = hwndNum
If 0 <> IsWindow(ÖrnekHwnd) Then
AnaHwnd = GetParent(ÖrnekHwnd)
ÖrnekHwnd = AnaHwnd

EndIf

HwndBul = hwndNum
EndFunction
'**************
PrivateSub kmtçık_Click()
End
EndSub

PrivateSub Form_Load()
chkTextBox.Value = 1

EndSub

PrivateSub Form_Unload(Cancel AsInteger)
End

EndSub

PrivateSub HedefResim_MouseDown(Button AsInteger, Shift AsInteger, X AsSingle, Y AsSingle)

'Görsel etkiler
Hedef = True
hedefResim.Picture = imgNull.Picture
lblTrack.Visible = True
lblXCap.Visible = True
lblYCap.Visible = True
lblX.Visible = True
lblY.Visible = True

Me.MousePointer = 99
Me.MouseIcon = imgCross.Picture
bulunanTXT.Text = ""

EndSub

PrivateSub HedefResim_MouseMove(Button AsInteger, Shift AsInteger, X AsSingle, Y AsSingle)

Dim kaynakAdı AsString, kaynakTürAdı AsString * 255, TempHwnd AsLong

If Hedef = FalseThenExitSub
Call GetCursorPos(imleçPozisyonu)

' Farenin yerini göster
lblX.Caption = imleçPozisyonu.X
lblY.Caption = imleçPozisyonu.Y

' Kürsorun, bir Textkutusu üstünde olup olmadığını kontrol et
TempHwnd = WindowFromPoint(imleçPozisyonu.X, imleçPozisyonu.Y)
Call GetClassName(TempHwnd, kaynakTürAdı, 255)
kaynakAdı = Trim(Left(kaynakTürAdı, InStr(kaynakTürAdı, vbNullChar) - 1))

If chkTextBox.Value = 1 Then

If kaynakAdı = "Edit"OrInStr(kaynakAdı, "TextBox") > 0 Then
lblBırak.Visible = True
Beep
Else
lblBırak.Visible = False
EndIf
EndIf


EndSub

PrivateSub HedefResim_MouseUp(Button AsInteger, Shift AsInteger, X AsSingle, Y AsSingle)

Dim HedefBoyu AsLong, Bulunan AsString, hwnd AsLong
' Görsel etkiler
Hedef = False
lblTrack.Visible = False
lblXCap.Visible = False
lblYCap.Visible = False
lblX.Visible = False
lblY.Visible = False
lblBırak.Visible = False

hedefResim.Picture = imgCross.Picture
Me.MousePointer = 0

'
Call GetCursorPos(imleçPozisyonu)
hwnd = WindowFromPoint(imleçPozisyonu.X, imleçPozisyonu.Y) ' Hedef penceresinin kulpunu al
hwnd = HwndBul(hwnd) ' Hedef ten hwnd'i alan fonksiyon
HedefBoyu& = SendMessage(hwnd&, Text_Uzunlugu, 0&, 0&)
Bulunan$ = String(HedefBoyu&, 0&)
Call sendmessagebystring(hwnd&, Metni_al, HedefBoyu& + 1, Bulunan$)
bulunanTXT.Text = Bulunan$


EndSub

PrivateSub üsttetutknt_Click()
'formu en üstte tut
If üsttetutknt.Value = 1 Then
SetWindowPos AnaFrm.hwnd, Ustte_tut, AnaFrm.Left / 15, _
AnaFrm.Top / 15, AnaFrm.Width / 15, _
AnaFrm.Height / 15, Formu_pasifYap Or Formu_Göster
Else
SetWindowPos AnaFrm.hwnd, Ustte_tut_iptal, AnaFrm.Left / 15, _
AnaFrm.Top / 15, AnaFrm.Width / 15, _
AnaFrm.Height / 15, Formu_pasifYap Or Formu_Göster
EndIf

EndSub

Kullanıcı İmzası
#fenerbahçeA.A.K.
nErB8V.png
İletişim İçin Facebook;

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012991933980


Öfkemiz sarsın her yanı, bozkurtlar yürüye yürüye
Dökülsün düşmanın kanı, yaşasın ırkçı TÜRKİYE!

Taşında gözü olanın yurduna MEZAR kazacağız
Hainin, soysuzun, döneğin alnına VATAN yaazcağız
Hainin, soysuzun alnına YAŞASIN TURAN yazacağız!LQgldG.png


 

         

Önceki Konu Sonraki Konu

Aradığınızı Bulamadınız Mı ?

Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi